VN | EN

Thông tin tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng

Danh sách các vị trí

Miền Bắc

  • Chuyên viên quản lý dịch vụ GTGT - Ban CNTT
  • Chuyên viên tính cước - Ban CNTT
  • Nhân viên chăm sóc khách hàng

Miền Trung (hiện chưa có vị trí nào)

Miền Nam

  • Nhân viên giám sát bán hàng tại Bình Thuận
  • Giao diịch viên - TTDVKH tại Tp. Hồ Chí Minh

 

Xem chi tiết

Xem chi tiết

 

 

  

 Xem chi tiết

2. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ
Mẫu sơ yếu lý lịch của Gtel-Mobile JSC:  Tải về máy
Danh sách hồ sơ xin việc cần nộp  Tải về máy
 
3. Hướng dẫn gửi hồ sơ

Xin vui lòng gửi hồ sơ xin việc như đề cập ở mục 2 cho phòng nhân sự theo địa chỉ email:
Tại Hà Nội: hr@Gmobile.vn
Tại Đà Nẵng: hr_dn@Gmobile.vn
Tại TP. Hồ Chí Minh: hr_hcm@Gmobile.vn
 
Lưu ý: Công ty chỉ mời các ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu tham dự phỏng vấn.