VN | EN

Thông tin tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng

Danh sách các vị trí

Miền Bắc

  • Kĩ sư hiện trường - Quảng Ninh, Đài viễn thông

  • Nhân viên giám sát bán hàng - Hải Dương

  • Chuyên viên hỗ trợ xử lý khiếu nại

 

Miền Trung (chưa có vị trí cần tuyển)

Miền Nam

  • Giao dịch viên - TTDVKH tại Tp. Hồ Chí Minh

  • Nhân viên quản lý thuê bao trả sau

  • Nhân viên giám sát bán hàng tại TP.HCM, An Giang, Lâm Đồng, BRVT

  • Kế toán thanh toán

 

 

 

Xem chi tiết 

 Xem chi tiết

Xem chi tiết  

 

 

 

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

 

 

2. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ

Mẫu sơ yếu lý lịch của Gtel-Mobile JSC:

 Tải về máy

Danh sách hồ sơ xin việc cần nộp

 Tải về máy

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ

Xin vui lòng gửi hồ sơ xin việc như đề cập ở mục 2 cho phòng nhân sự theo địa chỉ email:

Tại Hà Nội:

hr@Gmobile.vn

Tại Đà Nẵng:

hr_dn@Gmobile.vn

Tại TP. Hồ Chí Minh:

hr_hcm@Gmobile.vn

Lưu ý: Công ty chỉ mời các ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu tham dự phỏng vấn.