VN | EN

Hỗ trợ khách hàng kiểm tra thông tin cá nhân theo nghị định 49

Gmobile khuyến cáo khách hàng kiểm tra thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi của mình.

Các cách kiểm tra:

- Bấm *1414#ok để tự kiểm tra trên máy
- Gọi 199 để kết nối với tổng đài
 
Cách đăng ký mới/sửa đổi/bổ sung thông tin của thuê bao: tới điểm cung cấp dịch vụ viễn thông gần nhất của Gmobile.