VN | EN

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Trần Minh Thiệu
Chủ Tịch Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu
Kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu.

Đồng chí Đại tá - Cục Trưởng Trần Minh Thiệu được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu (Gtel), kiêm Tổng  Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu ( Gtel mobile; một công ty thành viên của Tổng công ty) từ tháng 1/2015.

Là người hiểu biết sâu về các lĩnh vực Điện tử, Cơ khí, Tự Động hóa, Công nghệ Thông tin và sản xuất kinh doanh. Ông đã có kinh nghiệm chỉ đạo trong công tác nghiên cứu sản phẩm thiết bị An ninh, nhiều sản phẩm đưa vào kế hoạch sản xuất để trang bị cho lực lượng Công an nhân dân; nhằm từng bước hạn chế thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành Công an và tiết kiệm được ngoại tệ của Nhà nước, Bộ Công an đồng thời làm chủ được công nghệ mỗi khi hỏng hóc, sửa chữa thay thế. Tham gia triển khai nhiều các dự án, hội nghị nhằm đảm bảo công tác an ninh của Bộ Công An như CC7, SEAGAME23, APEC14, ASEM5…Trong quá trình công tác, ông đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của lãnh đạo Bộ Công An.
Trước đó ông giữ chức Phó Viện Trưởng Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khi nghiệp vụ - Tổng cục Hậu Cần Kỹ Thuật Bộ Công an từ 7/2011 đến 12/2014.

Học vấn:
Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Vô Tuyến Điện
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Ngôn ngữ:
Tiếng Việt và Tiếng Anh