VN | EN

Dịch vụ cơ bản

Cuộc gọi khẩn cấp
Dịch vụ này cho phép bạn thực hiện cuộc gọi trong những trường hợp khẩn cấp.
 
Dịch vụ Chuyển hướng cuộc gọi
Dịch vụ Chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác khi có cuộc gọi đến máy của bạn.
 
Dịch vụ Chờ / Giữ cuộc gọi
Dịch vụ Cuộc gọi chờ là dịch vụ cho phép thuê bao vẫn có thể nhận được tín hiệu báo có cuộc gọi đến trong khi đang đàm thoại.
 
Dịch vụ Gọi quốc tế
Dịch vụ Gọi quốc tế cho phép các thuê bao Gmobile gọi đi quốc tế theo 3 cách: Gọi thông thường (IDD), Gọi qua VoIP 171.
 
Dịch vụ Roaming quốc tế
Dịch vụ Roaming quốc tế cho phép thuê bao Gmobile di chuyển ra nước ngoài vẫn sử dụng được các dịch vụ viễn thông bình thường thông qua sóng của các mạng khách.