VN | EN

Chuyển đổi gói cước

          Dịch vụ "Chuyển đổi gói cước" cho phép thuê bao Gmobile chuyển sang gói cước dễ dàng với các lựa chọn sau đây:

STT Gói cước hiện tại Gói cước mới Mã chuyển đổi Cước chuyển đổi (VNĐ)
1 Tỷ phú 5 Tỷ phú 3 *110*3#Gọi  Miễn phí
3 Tỷ phú 3 Tỷ phú 2 *110*2#Gọi  Miễn phí
4 Tỷ phú 1 Tỷ phú 3 *110*3#Gọi  Miễn phí
5 Tỷ phú 2 Tỷ phú 3 *110*3#Gọi  Miễn phí
6 Big Zero Tỷ phú 3 *110*3#Gọi  Miễn phí
7 Big & Kool Tỷ phú 3 *110*3#Gọi  Miễn phí
8 Big Save (cũ) Tỷ phú 3 *110*3#Gọi  Miễn phí
9 Big Save New Tỷ phú 3 *110*3#Gọi  Miễn phí
10 Big Zero Nice Tỷ phú 3 *110*3#Gọi  Miễn phí
11 Tỉ phú 1 GO *110*10#Gọi Miễn phí
12 Tỉ phú 2 GO *110*10#Gọi Miễn phí
13 Tỉ phú 3  GO *110*10#Gọi Miễn phí
14 Big Save New GO *110*10#Gọi Miễn phí
15 Big Save GO *110*10#Gọi Miễn phí
16 Big Zero GO *110*10#Gọi Miễn phí
17 Big Zero Nice GO *110*10#Gọi Miễn phí
18 Big & Kool GO *110*10#Gọi Miễn phí
19 GO Tỷ phú 2 *110*2#Gọi Miễn phí
20 GO Tỷ phú 3 *110*3#Gọi Miễn phí

Ghi chú:

- Cước dịch vụ sẽ được trừ từ tài khoản chính, sau khi trừ tài khoản chính sẽ được bảo lưu, các tài khoản phụ sẽ bị xóa.

- Sau khi đổi sang gói cước Tỷ Phú 3, hệ thống sẽ trừ 35.000đ từ tài khoản chính để gia hạn tài khoản Tỷ Phú gọi, nhắn tin nội mạng miễn phí cho tháng đầu tiên