VN | EN

Gọi qua VoIP 171

Tên nước Mã nước Mã vùng Giá
Afghanistan 93 Tất cả             6,600
Albania 355 66, 67, 68, 69, 4249-4252, 44419             7,920
Albania 355 Khác             3,960
Algeria 213 55, 56, 66, 69, 77, 79             7,920
American Samoa 684             3,960
Andorra 376 3, 4, 6             6,600
Angola 244  Tất cả             3,960
Anguilla 264             3,960
Antigua and Barbuda 268             3,960
Argentina 54  Tất cả             3,960
Armenia 374 47, 97             6,600
Aruba 297  Khác             3,960
Aruba 297 5, 6, 7, 9             5,280
Ascension Island 247 Tất cả           33,000
Australia 61 145, 147           44,880
Austria 43 71, 73, 74, 81, 82           10,560
Azerbaijan 994 Tất cả             7,920
Bahamas 242             3,960
Bahrain 973  Tất cả             3,960
Bangladesh 880  Tất cả             3,960
Barbados 246             5,280
Belarus 375 Khác             6,600
Belarus 375 60,233,344           19,800
Belgium 32  Khác             3,960
Belgium 32 463             7,920
Belize 501 6             5,280
Benin 229 Tất cả             5,280
Bermuda 441             3,960
Bhutan 975  Tất cả             3,960
Bolivia 591  Tất cả             3,960
Bosnia-Hercegovina  387 6,7             6,600
Botswana 267 7             6,600
Brazil 55  Tất cả             3,960
British Virgin Islands 1 284             5,280
Brunei 673  Tất cả             3,960
Bulgaria 359 48, 87, 88, 89, 98           10,560
Burkina Faso 226 Tất cả           10,560
Burundi 257  Tất cả             3,960
Cambodia 855  Tất cả             3,960
Cameroon 237 7, 9             6,600
Cameroon 238 22, 88           19,800
Cameroon 239 Khác             3,960
Canada Tất cả             3,960
Cape Verde 238 59, 9             6,600
Cayman Islands 345             3,960
Central African Republic 236 Tất cả           13,860
Chad  235 2, 3, 5, 6, 7, 9              6,600
Chile 56 Tất cả           17,820
China 86  Tất cả             3,960
Colombia 57  Tất cả             3,960
Comoros 269 Tất cả           10,560
Congo (Democratic Republic) 243 Khác             7,920
Congo (Democratic Republic) 243 12, 42, 43, 77           44,880
Congo (Rep of the) 242 Tất cả           10,560
Cook Islands 682 Tất cả           17,820
Costa Rica 506  Tất cả             3,960
Croatia 385 9             6,600
Croatia 385 Khác             3,960
Cuba 53 Tất cả           21,120
Cyprus 357  Tất cả             3,960
Czech Republic 420  Tất cả             3,960
Denmark 45  Tất cả             3,960
Diego Garcia 246 Tất cả           26,400
Djibouti 253 Tất cả             7,920
Dominica 767             3,960
Dominican Republic 809             3,960
East Timor 670 Tất cả           33,000
Ecuador 593  Khác             3,960
Ecuador 593 59, 6, 8, 9             6,600
Egypt 20  Tất cả             3,960
El Salvador 503 Tất cả             6,600
Equatorial Guinea 240 Tất cả             5,280
Eritrea 291 Tất cả             6,600
Estonia 372 40, 70, 5, 81, 82           17,820
Estonia 372 Khác             6,600
Ethiopia 251 Tất cả             6,600
Faeroe Islands 298 Tất cả             6,600
Falkland Islands 500 Tất cả           33,000
Fiji 679 Tất cả             6,600
Finland 358  Tất cả             3,960
France 33  Tất cả             3,960
French Departments & Territoriesin the Indian Ocean 262 Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island             5,280
French Guiana 594 69             7,920
French Polynesia 689 Tất cả             7,920
Gabon 241 Tất cả           10,560
Gambia 220 Tất cả           13,860
Gaza Strip 970  Tất cả             3,960
Georgia 995  Tất cả             3,960
Germany 49 115, 180             7,920
Ghana 233 Tất cả             6,600
Gibraltar 350 5, 6             6,600
Greece 30  Tất cả             3,960
Greenland 299 Tất cả           17,820
Grenada 1 473             5,280
Guam 671             3,960
Guatemala 502  Tất cả             3,960
Guinea 224 Tất cả           10,560
Guinea Bissau 245 Tất cả           10,560
Guyana 592 Tất cả             6,600
Haiti 509 Tất cả             6,600
Holy See (Vatican City) 39  Tất cả             3,960
Honduras 504  Tất cả             3,960
Hong Kong 853 Tất cả             3,960
Hungary 36  Tất cả             3,960
Iceland 354  Tất cả             3,960
India 91  Tất cả             3,960
Indonesia 62 868           26,400
Iran 98  Tất cả             3,960
Iraq 964  Tất cả             3,960
Ireland 353 82, 83, 89             7,920
Isle of Man 44  Tất cả             3,960
Israel 972  Tất cả             3,960
Italy 39  Tất cả             3,960
Ivory Coast 225 Khác             7,920
Ivory Coast 225 90           26,400
Jamaica 876             6,600
Japan 81  Tất cả             3,960
Jordan 962  Tất cả             3,960
Kazakhstan Tất cả             3,960
Kenya 254  Tất cả             3,960
Kiribati 686 Tất cả           26,400
Korea (North) 850 Tất cả           21,120
Kuwait 965  Tất cả             3,960
Kyrgyzstan 996  Tất cả             3,960
Laos 856  Tất cả             3,960
Latvia 371 Tất cả           21,120
Lebanon 961  Tất cả             3,960
Lesotho 266 6             6,600
Liberia 231 Tất cả           10,560
Libya 218 Tất cả           10,560
Liechtstenstein 423 6, 7, 8, 9           13,860
Lithuania 370 Khác             3,960
Lithuania 370 37, 52, 7, 8, 9           10,560
Luxembourg 352  Tất cả             3,960
Macau 853  Tất cả             3,960
Macedonia 389 7             7,920
Madagascar 261 Khác           10,560
Madagascar 261 2           26,400
Malawi 265  Tất cả             3,960
Malaysia 60  Tất cả             3,960
Maldives 960 Tất cả           17,820
Mali 223 Tất cả             6,600
Malta 356  Tất cả             3,960
Marshall Island 692 Tất cả             6,600
Martinique 596 69             7,920
Mauritania 222 Tất cả           10,560
Mayotte Island 262 269, 639             7,920
Mexico 52  Tất cả             3,960
Micronesia 691 Tất cả             5,280
Moldova 373 6, 7             6,600
Monaco 377 4, 6             7,920
Monaco 377 Khác             3,960
Mongolia 976  Tất cả             3,960
Montenegro 382 6             7,920
Montserrat 664             3,960
Morocco 212 5, 6           10,560
Mozambique 258 84             6,600
Myanmar 95 Tất cả             6,600
Namibia 264  Tất cả             3,960
Nauru 674 Tất cả           26,400
Nepal 977  Tất cả             3,960
Netherlands 31  Tất cả             3,960
Netherlands Antilles 599  Tất cả             3,960
New Caledonia 687 Tất cả             5,280
New Zealand 64  Tất cả             3,960
Nicaragua 505 Tất cả             5,280
Niger Republic 227 Khác             6,600
Niger Republic 227 201, 2040           33,000
Nigeria 234  Tất cả             3,960
Niue Island 683 Tất cả           44,880
Norfolk Island 672 Tất cả           33,000
Norfolk Island 672  Tất cả             3,960
Northern Mariana Islands 670             3,960
Norway 47 4, 58, 59, 9             5,280
Norway 47 Khác             3,960
Oman 968 9             6,600
Oman 968 Khác             3,960
Pakistan 92  Tất cả             3,960
Palau 680 Tất cả             7,920
Palestine 970  Tất cả             3,960
Panama 507  Tất cả             3,960
Papua New Guinea 675 Tất cả           13,860
Paraguay 595  Tất cả             3,960
Peru 51  Tất cả             3,960
Philippines 63  Tất cả             3,960
Poland 48 6907, 720, 7280, 8811, 22             7,920
Poland 48 Khác             3,960
Portugal 351  Tất cả             3,960
Puerto Rico 787             3,960
Qatar 974  Tất cả             3,960
Reunion Island 262 692, 693             7,920
Romania 40  Tất cả             3,960
Russia 7 Khác             3,960
Russia 7 954           17,820
Rwanda 250  Tất cả             3,960
Saint Barthelemy 590  Tất cả             3,960
Saint Martin 599             3,960
San Marino 378 Tất cả           26,400
Sao Tome & Principe 239 Tất cả           26,400
Saudi Arabia 966  Tất cả             3,960
Senegal Republic 221 Tất cả           10,560
Serbia 381 6             7,920
Seychelles Island 248 Tất cả           13,860
Sierra Leone 232 Tất cả           10,560
Singapore 65 Tất cả             3,960
Slovakia 421  Tất cả             3,960
Slovenia 386 43, 49           10,560
Solomon Islands 677 Tất cả           21,120
Somalia  252 Tất cả           13,860
South Africa 27 1, 2, 3, 4, 5, 8             6,600
South Korea 82 Tất cả             3,960
South Sudan 211 Tất cả             6,600
Spain 34 51, 901, 902           17,820
Spain 34 Khác             3,960
Sri Lanka 94  Tất cả             3,960
St. Helena 290 Tất cả           33,000
St. Kitts & Nevis 1 869             5,280
St. Lucia 1 758             5,280
St. Pierre & Miquelen 508 Tất cả             7,920
St. Pierre & Miquelon 508 Khác             6,600
St. Pierre & Miquelon 508 55           13,860
St. Vincent & Grenadines 1 784             5,280
Sudan 249  Tất cả             3,960
Suriname 597 Tất cả             6,600
Swaziland 268  Tất cả             3,960
Sweden 46  Tất cả             3,960
Switzerland 41 74, 76, 77, 79, 860           10,560
Syria 963  Tất cả             3,960
Taiwan 886  Tất cả             3,960
Tajikistan 992  Tất cả             3,960
Tanzania 255 Tất cả             6,600
Thailand 66  Tất cả             3,960
Togo 228 Tất cả           10,560
Tokelau 690 Tất cả           26,400
Tonga Islands 676 Tất cả           10,560
Trinidad and Tobago 868             3,960
Tunisia 216 Tất cả           10,560
Turkey 90  Tất cả             3,960
Turkmenistan 993  Tất cả             3,960
Turks & Caicos Islands 1 649             5,280
Tuvalu 688 Tất cả           26,400
Uganda 256  Tất cả             3,960
Ukraine 380  Tất cả             3,960
United Arab Emirates 971  Tất cả             3,960
United Kingdom 44  50, 80           13,860
United Kingdom 44 208779, 70, 76, 84, 87           17,820
United Kingdom 44  Khác             3,960
Uruguay 598  Tất cả             3,960
USA 1800 Tất cả             3,960
Uzbekistan 998  Tất cả             3,960
Vanuatu 678 Tất cả           10,560
Venezuela 58  Tất cả             3,960
Wallis & Fortuna Islands 681 Tất cả           26,400
Western Samoa 685 Tất cả           10,560
Yemen 967  Tất cả             3,960
Zambia 260  Tất cả             3,960
Zimbabwe 263 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953           17,820
Zimbabwe 263 Khác             3,960