VN | EN

Hướng dẫn chọn mạng

Tiếng Anh Tiếng Việt

APPLE
IOS4 và 5

1. Find "Carrier"

 • Press Settings.

setting.jpg

 • Press Carrier.

Carrier.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,

Select network automatically

 • Press Automatic to turn on automatic network selection.

Automatic.jpg

 • When the menu item is ticked (V), the function is turned on.

3. Exit

 • Press the Home key to return to standby mode.

APPLE
IOS4 và 5

Chọn “Cài Đặt”
Chọn “Nhà Cung Cấp”
Chọn “Tùy chọn”
Chọn “Tự động chọn mạng”

APPLE IOS6
1. Find "Carrier"

 • Press Settings.

setting.jpg

 • Press Carrier.

Carrier.jpg

2. Select option

 • Select network automatically,

 - Select network automatically

 • Press the indicator next to Automatic to turn on automatic network selection.

Automatic.jpg
3. Save and exit

 • Press Settings to save the setting.
Press the Home key to return to standby mode.

APPLE
APPLE IOS6

Chọn “Cài Đặt”
Chọn “Nhà Cung Cấp”
Chọn “Tùy chọn”
Chọn “Tự động chọn mạng”

      Chọn lưu lại rồi thoát.

BlackBerry
BlackBerry® 8520 Curve, BlackBerry® Curve 9360

1. Find "Mobile Network"

 • Press the Menu key.
 • Scroll to Options and press the Navigation key.

Options (settings).gif

 • Scroll to Mobile Network and press the Navigation key.

Mobile Network.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,.

- Select network automatically

 • Highlight the drop down list next to Network Selection Mode and press the Navigation key.

Network Selection Mode.jpg

 • Scroll to Automatic and press the Navigation key.

3. Exit

Press Disconnect to return to standby mode

BlackBerry
BlackBerry® 8520 Curve, BlackBerry® Curve 9360

 

Chọn Menu
Tìm đến mục “Tùy Chọn” và chọn phím chuyển hướng
Tìm đến “Mạng điện thoại” và chọn phím chuyển hướng
Chọn “Cài đặt mạng tự động”

Chọn mạng Vinafone và lưu cài đặt lại

BlackBerry® 9800 Slider, BlackBerry® Bold 9900, BlackBerry® Torch 9810, BlackBerry® Torch 9860

1. Find "Mobile Network"

 • Press the Menu key twice.
 • Press Options.

Options.jpg

 • Press Networks and Connections.

Networks and Connections.jpg

 • Press Mobile Network.

Mobile Network.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press Network Selection Mode.

Network Selection mode.jpg

 • Press Automatic.

3. Exit

 • Press Disconnect.
Press the Return key to return to standby mode.

BlackBerry® 9800 Slider, BlackBerry® Bold 9900, BlackBerry® Torch 9810, BlackBerry® Torch 9860

Chọn Menu
Chọn “Tùy chọn”
Chọn “Mạng và kết nối”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn “Cài đặt mạng tự động”
Sau khi máy tìm được mạng thì chọn mạng vinafone. Để chế độ tự động
Lưu cài đặt lại và thoát ra

HTC 7 Trophy
1. Find "Network selection"

 • Press arrow right to access the main menu.

Arrow right.jpg

 • Press Settings.

settings.jpg

 • Press mobile network.

Mobile network.jpg

 • Press the field below Network selection.

Network selection.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press automatic.

3. Exit

 • Press the Home key to return to standby mode.

HTC 7 Trophy
Chọn mũi tên bên phải để truy cập menu chính
Chọn “cài đặt”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn cài đặt tự động

HTC 8X
1. Find "mobile network"

 • Slide your finger left on the display.
 • Press Settings.
 • Press mobile network.

2. Select option

 • Select network automatically,
 • Press the field below Network selection.
 • Press automatic.
 • Wait while your phone finds the network.

3. Exit

Press the Home key to return to standby mode.

HTC 8X

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn cài đặt tự động

HTC ChaCha
1. Find "Network operators"

 • Press the menu icon.
 • Press Settings.
 • Press Wireless & networks.

wireless and network.jpg

 • Press Mobile networks.

Mobile network.jpg

 • Press Network operators.

2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press Select automatically.

Search networks.jpg
3. Exit

 • Press the Home key to return to standby mode.

HTC ChaCha

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Wifi và mạng”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn nhà mạng
Chọn cài đặt tự động

Thoát

HTC Desire HD, HTC EVO 3D, HTC Explorer, HTC Sensation, HTC Sensation XL
1. Find "Network operators"

 • Press arrow up to access the main menu.
 • Press Settings.

Settings.jpg

 • Press Wireless & networks.

Wireless and network.jpg

 • Press Mobile networks.

Mobile networks.jpg

 • Press Network operators.

2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press Select automatically.

3. Exit

Press the Home key to return to standby mode.

HTC Desire HD, HTC EVO 3D, HTC Explorer, HTC Sensation, HTC Sensation XL

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Wifi và mạng”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn nhà mạng
Chọn cài đặt tự động

Thoát

HTC One SV, HTC One X
1. Find "Network operators"

 • Press the menu icon.
 • Press Settings.

Settings network.jpg

 • Press Mobile network.
 • Press Network operators.

Network Operators.jpg
2. Select option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press Select automatically.

3. Exit

 • Press the Home key to return to standby mode.

HTC One SV, HTC One X

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn nhà mạng
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Huawei Ascend G300
1. Find "Network operators"

 • Press the menu icon.
 • Press Settings.

settings.jpg

 • Press Wireless & networks.

wireless and network.jpg

 • Press Mobile networks.

Mobile network.jpg

 • Press Network Settings.

network Settings.jpg

 • Press Network operators.

network operators.jpg
2. Select option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press Select automatically.

the required network.jpg
3. Exit

Press the Home key to return to standby mode.

Huawei Ascend G300

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Wifi và mạng”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn “Cài đặt mạng”
Chọn nhà mạng
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Nokia 300 Asha, Nokia C3-01
1. Find "Operator selection"

 • Press Menu.
 • Press Settings.

settings.jpg

 • Press Phone.

phone.jpg

 • Press Operator selection.

Operators selections.jpg

2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press Automatic.

Nokia 300 Asha, Nokia C3-01

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”           
Chọn “Điện thoại”
Chọn nhà mạng
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Nokia C2-01, Nokia C3
1. Find "Operator selection"

 • Press the Navigation key.
 • Scroll to Settings and press the Navigation key.

Settings.jpg

 • Scroll to Phone and press the Navigation key.

phone.jpg

 • Scroll to Operator selection and press the Navigation key.

Operator selection.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,

Manual.jpg
- Select network automatically

 • Scroll to Automatic and press the Navigation key.

Nokia C2-01, Nokia C3

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Điện thoại”
Chọn nhà mạng
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Nokia E7, Nokia N700
1. Find "Operator selection"

 • Press the Menu key.
 • Press Settings.

Settings.jpg

 • Press Connectivity.

Connectivity.jpg

 • Press Network.

Network.jpg

 • Press Operator selection.

Operator selection.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press Automatic.

Manual.jpg

Nokia E7, Nokia N700

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Kết nối”
Chọn “Mạng”
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Nokia Lumia 610, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 820
1. Find "mobile network"

 • Press arrow right to access the main menu.
 • Press Settings.

Settings.jpg

 • Press mobile network.

Mobile network.jpg
2. Select option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press the field below Network selection.

the field.jpg

 • Press automatic.

the required network.jpg

 • Wait while your phone finds the network.

3. Exit

Press the Home key to return to standby mode.

Nokia Lumia 610, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 820

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chờ điện thoại tìm kiếm mạng
Chọn “Mạng Vinafone”
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Nokia N9
1. Find "Network selection"

 • Press Settings.

Settings.jpg

 • Press Mobile network.

Mobile network.jpg

 • Press Network selection.

network selection.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • Press Automatic.

the required network.jpg

 • Wait while your phone finds the network.

3. Exit

Slide your finger across the display to return to standby mode.

Nokia N9

Chọn “Cài đặt”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn mạng Vinafone
Chọn “Tự động chọn mạng”
Thoát

Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Mini 2, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Nexus S, Samsung Note
1. Find "Network operators"

 • Press the menu icon.
 • Press Settings.

Settings.jpg

 • Press Wireless and network.

Wireless and network.jpg

 • Press Mobile networks.

Mobile networks.jpg

 • Press Network operators.

Mobile networks.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,

the required network.jpg
- Select network automatically

 • Press Select automatically.

3. Exit

 • Press the Home key to return to standby mode.

Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Mini 2, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy Tab 10.1, Samsung Nexus S, Samsung Note

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Mạng không dây và mạng”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn “Mạng Vinafone”
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy S III
1. Find "Network operators"

 • Press the menu icon.
 • Press Settings.

Settingss.jpg

 • Press More....

More settingss.jpg

 • Press Mobile networks.

More networks.jpg

 • Press Network operators.

Network Operators.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • After a moment your phone searches for networks within range.
 • Press Select automatically.

the required network.jpg
3. Exit

Press the Home key to return to standby mode.

Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy S III

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn “Mạng Vinafone”
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Sony Xperia Arc, Sony Xperia ray
1. Find "Network operators"

 • Press the menu icon.
 • Press Settings.

Settings.jpg

 • Press Wireless & networks.

wireless and network.jpg

 • Press Mobile networks.

Mobile networks.jpg

 • Press Network operators.

Network operators.jpg
2. Choose option

 • Select network automatically, go to 2b.

- Select network automatically

 • After a moment your phone searches for networks within range.
 • Press Search mode.

search mode.jpg

 • Press Select automatically.

Select manually.jpg

3. Exit

 • Press the Home key to return to standby mode.

Sony Xperia Arc, Sony Xperia ray

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Mạng không dây và mạng”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn “Mạng Vinafone”
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Vodafone 858
1. Find "Network operators"

 • Press the menu icon.
 • Press Settings.
 • Press Wireless & network.
 • Press Mobile networks.
 • Press Network operators.

2. Choose option

 • Select network automatically,

- Select network automatically

 • After a moment your phone searches for networks within range.
 • Press Select automatically.

3. Exit

 • Press the Home key to return to standby mode.

Vodafone 858

 

Chọn Menu
Chọn “cài đặt”
Chọn “Mạng không dây và mạng”
Chọn “Mạng điện thoại”
Chọn “Mạng Vinafone”
Chọn cài đặt tự động

Thoát

Nokia 7230 ( chung cho các dòng máy đời thấp)

     • Chọn Menu.
     • Chọn Cài đặt
     • Chọn Cài đặt cho máy
     • Chọn Nhà điều hành
     • Chọn Tự động/ Thủ công

Select manually.jpg

Huawei G5510

     • Chọn Menu.
     • Chọn Cài đặt
     • Chọn Cài đặt mạng
     • Chọn Cài đặt cho SIM1/SIM2
     • Chọn Chon mạng/ chế độ chọn/
     • Chọn Tự động/ Thủ công

Select manually.jpg

Gmobile B2011

     • Chọn Menu.
     • Chọn Cài đặt
     • Chọn Cài đặt mạng
     • Chọn Hình thức chọn mạng
     • Chọn Tự động/ Thủ công

Select manually.jpg

Dòng Qmobile nói chung và các dòng máy khác

 • Chọn Menu
 • Chọn cài đặt
 • Chọn cài đặt mạng
 • Chọn Sim cần cài đặt (cho trường hợp máy nhiều SIM)
 • Tìm kiếm mạng và chọn mạng Vinafone
Chọn thiết lập tự động chọn mạng (automatic)
Select manually.jpg
Select manually.jpg
Select manually.jpg
Select manually.jpg
Lưu ý: Có 1 số dòng máy đời thấp ko thể chọn mạng tự động hoặc thủ công được. Quý khách vui lòng lấy SIM ra cho vào máy khác để tiến hành chọn mạng như hướng dẫn sau đó lấy SIM ra cho lại vào máy của mình.