VN | EN

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi

#

Câu hỏi

Trả lời

1

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi là gì? 

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép quý khách chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác. Quý khách có thể kích hoạt sử dụng dịch vụ trên điện thoại. Có 4 trường hợp chuyển hướng: 
1) Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi- chuyển tất cả các cuộc gọi tới một số máy định sẵn. 
2) Chuyển hướng khi máy bận- chuyển hoặc từ chối tất cả các cuộc gọi tới khi đang thực hiện một cuộc gọi khác.
3) Chuyển hướng khi không liên lạc được- chuyển tất cả các cuộc gọi khi máy ở trạng thái tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng. 
4) Chuyển hướng khi không trả lời- chuyển tất cả các cuộc gọi sau khi máy của bạn đổ chuông trong một thời gian xác định. 

- Cuộc gọi chuyển hướng được tính phí tùy theo gói cước của quý khách

2

Khi dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi được kích hoạt, tôi có thể nhận được tin nhắn SMS không?

Có, quý khách vẫn có thể nhận tin nhắn SMS trên máy di động của quý khách khi cuộc gọi của quý khách được chuyển tiếp.

3

Làm thế nào để kích hoạt / hủy dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi?

* Để kích hoạt hoặc hủy dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi, quý khách vui lòng sử dụng danh mục cài đặt trên điện thoại. 

Vào danh mục => chọn cài đặt => chọn cài đặt cuộc gọi => chọn chuyển hướng cuộc gọi => chọn điều kiện chuyển hướng cuộc gọi.