VN | EN

Dịch vụ chờ cuộc gọi / giữ cuộc gọi

#

Câu hỏi

Trả lời

1

Bạn có thể nói cho tôi biết làm thế nào để sử dụng dịch vụ chờ cuộc gọi / giữ cuộc gọi?

Dịch vụ chờ cuộc gọi hoặc giữ cuộc gọi cho phép quý khách tạm giữ một cuộc gọi ở chế độ chờ đồng thời nhận cuộc gọi khác, hoặc có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 cuộc gọi. 
Nếu một người gọi tới khi quý khách đang đàm thoại với một người khác, quý khách sẽ nghe được chuông báo. Quý khách có thể: 
- Tiếp tục nói chuyện và bỏ qua cuộc gọi tới 
- Kết thúc cuộc đàm thoại và nhận cuộc gọi tới bằng cách bấm phím gọi. 
- Trả lời cuộc gọi tới bằng cách giữ cuộc gọi hiện tại ở chế độ chờ và đàm thoại với người vừa gọi tới. 

* Để kích hoạt hoặc hủy dịch vụ cuộc gọi chờ/giữ cuộc gọi quý khách có thể sử dụng danh mục cài đặt trên điện thoại. Vào danh mục => Chọn cài đặt => Chọn cài đặt cuộc gọi =>Chọn cuộc gọi chờ.