VN | EN

Cuộc gọi hội nghị

#

Câu hỏi

Trả lời

1

Cuộc gọi hội nghị là gì ?

Cuộc gọi hội nghị là dịch vụ cho phép quý khách kết nối nhiều thành viên cùng một lúc. Với dịch vụ này quý khách có thể nói chuyện với nhiều người khác nhau với nhiều số điện thoại khác nhau tại một thời điểm.
Việc này giống như họp qua điện thoại

2

Làm thế nào để tôi có thể thực hiện một cuộc gọi hội nghị?

Để tạo cuộc gọi hội nghị, quý khách có ba cách:

- Cách thứ nhất, Quý khách tạo cuộc gọi hội nghị theo kiểu vòng tròn bằng cách: A gọi cho B, B giữ cuộc gọi rồi gọi cho C sau đó chuyển sang chế độ “ gọi hội nghị”.  Để thêm, C có thể gọi cho D, D gọi cho E cùng với thao tác, giữ cuộc gọi, gọi người mới và chuyển sang chế độ gọi “hội nghị”. Với cách này bạn có thể thiết lập chế độ gọi hội nghị tới tối đa 52 người.

- Cách thứ hai, quý khách gọi cho người thứ nhất rồi chọn phím giữ cuộc gọi trên điện thoại. Gọi cho người thứ hai. Chuyển trạng thái trên điện thoại sang chế độ”gọi hội nghị”. Như vậy quý khách đã có cuộc gọi hội nghị giữa 3 người.
Với cách này quý khách có thể có thiết lập chế độ “gọi hội nghị” với tối đa 6 người.

- Cách thứ ba, kết hợp cả hai cách trên. 
Một người gọi cho 5 người, sau đó những người được gọi lại có thể giữ cuộc gọi để gọi thêm những người khác. Số lượng cuộc gọi đến và gọi đi tới một số máy tối đa là 6. Tổng số thành viên tối đa cũng là 52 người.

Chú ý: Quý khách có thể thiết lập cuộc gọi hội nghị với các thuê bao của mạng khác nhưng thuê bao gốc phải là thuê bao Gmobile