VN | EN

Web SMS

Hãy truy cập http://sms.Gmobile.vn để gửi tin nhắn nội mạng miễn phí!

Cách sử dụng

Đăng ký

- Truy cập trang WebSMS và chọn Đăng ký

- Điền số điện thoại, mật khẩu và mã xác nhận sau đó chọn Đăng ký

- Mã kích hoạt sẽ được gửi về số điện thoại của Quý khách

- Điền mã kích hoạt để kích hoạt tài khoản trên trang WebSMS

 

Đăng nhập

- Truy cập trang WebSMS và chọn Đăng nhập

- Điền số điện thoại và mật khẩu và chọn Đăng nhập

 

Gửi tin nhắn miễn phí

- Truy cập trang WebSMS và chọn Gửi tin nhắn miễn phí

- Điền số điện thoại người nhận, nội dung tin nhắn, mã xác nhận và chọn Gửi

- Chỉ gửi được tin nhắn nội mạng miễn phí

- Số lượng ký tự tối đa cho mỗi tin nhắn là 100

- Tin nhắn miễn phí sẽ được đính kèm nội dung quảng cáo

- Tin nhắn miễn phí sẽ được gửi từ trung tâm tin nhắn, không kèm số điện thoại của người gửi.

 

Chặn tin nhắn từ website

- Đăng nhập trang WebSMS và chọn Chặn tin nhắn

- Giới hạn gửi SMS từ website

Người gửi được gửi tối đa 1 tin nhắn/ 2 phút

- Người nhận sẽ nhận được tối đa 1 tin nhắn/ phút

 

Cước phí

- Gửi tin nhắn nội mạng miễn phí: Miễn phí