VN | EN

Dịch vụ Gọi lại tôi

Tài khoản của bạn hết tiền? Đừng lo lắng! Với dịch vụ Gọi lại tôi, bạn có thể thông báo cho thuê bao bạn cần gọi hãy gọi lại cho bạn.

Chỉ cần bấm *9119* số ĐT cần gọi#Gọi thuê bao bạn cần gọi sẽ nhận được tin nhắn “Vui long goi lai toi ”. Bạn cũng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thông báo của bạn đã đến nơi. 

Bạn có thể gửi tới 10 yêu cầu “Gọi lại tôi” mỗi ngày, trong đó tối đa 2 yêu cầu gửi tới thuê bao thuộc mạng di động khác trong nước (từ 00:00:00 – 23:59:59)

Cách sử dụng 
- Để gửi yêu cầu “Gọi lại tôi”, bấm *9119* số ĐT cần gọi#Gọi
Hoặc gửi tin nhắn theo cú pháp: "số ĐT cần gọi", gửi *9119*

- Nếu bạn không muốn nhận các yêu cầu “Gọi lại tôi”, bạn có thể từ chối tất cả các yêu cầu này bằng cách bấm *9119*1#Gọi 

- Để tiếp tục nhận các yêu cầu “Gọi lại tôi”, bấm  *9119*2#Gọi 

- Để kiểm tra trạng thái dịch vụ, bấm  *9119*3#Gọi 

Dịch vụ được cài đặt mặc định cho tất cả các thuê bao Gmobile.
Cước phí: Miễn phí.