VN | EN

Dịch vụ Chuyển tiền cho tôi

Tài khoản Gmobile của bạn hết tiền vào đúng thời điểm quan trọng khi bạn đang rất cần liên lạc với ai đó? Đừng lo lắng. Với dịch vụ “Chuyển tiền cho tôi” của Gmobile, bạn có thể dễ dàng gửi yêu cầu tới những người bạn Gmobile của mình, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của bạn. Ngay sau khi nhận được yêu cầu này, bạn bè và người thân sẽ có thể “giải cứu” bạn rất đơn giản.

Cách sử dụng:
Để gửi yêu cầu “Chuyển tiền cho tôi”:
- Bấm *120*số ĐT cần yêu cầu# Gọi
- Hoặc gửi SMS “số ĐT cần yêu cầu” tới số 120

Nếu bạn không muốn nhận các yêu cầu “Chuyển tiền cho tôi”, bạn có thể từ chối tất cả các yêu cầu này bằng cách:
- Bấm *120*1#Gọi
- Hoặc gửi SMS “OFF” tới số 120

Để tiếp tục nhận các yêu cầu “Chuyển tiền cho tôi”:
- Bấm *120*2# Gọi
- Hoặc gửi SMS “ON” tới số 120

* Để kiểm tra trạng thái dịch vụ, bấm *120*3# Gọi

* Dịch vụ được cài đặt mặc định cho tất cả các thuê bao Gmobile.

* Bạn có thể gửi tới 5 yêu cầu "chuyển tiền cho tôi" mỗi ngày.

Cước phí: Miễn phí.