VN | EN

Các cuộc gọi khẩn cấp

#

Câu hỏi

Trả lời

1

Gmobile hỗ trợ dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp không?

Gmobile có hỗ trợ, trong trường hợp khẩn cấp, quý khách có thể gọi: 
- Cảnh sát 113 
- Cứu hỏa 114 
- Cấp cứu 115 
Dịch vụ này được kích hoạt sẵn cho các thuê bao của Gmobile và được miễn phí khi gọi đến.