VN | EN

Dịch vụ thông báo cho tôi

#

Câu hỏi

Trả lời

1

Dịch vụ “Thông báo cho tôi” là dịch vụ gì? 

Khi số máy quý khách cần gọi nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, sử dụng dịch vụ "Thông báo cho tôi" của Gmobile, quý khách có thể biết khi nào số máy đó quay trở lại trạng thái có thể liên lạc được.

2

Làm thế nào để kích hoạt / hủy dịch vụ "Thông báo cho tôi"?

- Để kích hoạt dịch vụ,  quý khách vui lòng Bấm: *194*2#, sau đó bấm phím gọi
Gửi tin nhắn "ON" tới 194

- Để hủy dịch vụ, quý khách vui lòng bấm: *194*1#, sau đó bấm phím gọi
Gửi tin nhắn "OFF" tới 194

- Để kiểm tra trạng thái dịch vụ, quý khách vui lòng bấm:
*194*3#, sau đó bấm phím gọi

3

Làm thế nào để ngăn không cho thuê bao khác biết khi nào tôi quay trở lại mạng?

Sử dụng dịch vụ "Chặn dịch vụ thông báo cho tôi", quý khách có thể ngăn không cho các thuê bao khác biết khi nào quý khách quay trở lại mạng

4

Làm thế nào để kích hoạt / hủy dịch vụ "Chặn dịch vụ thông báo cho tôi"?

- Để kích hoạt dịch vụ, quý khách vui lòng bấm: *195*2#, sau đó bấm phím gọi
   Hoặc gửi tin nhắn "ON" tới 195

- Để hủy dịch vụ, quý khách vui lòng bấm: *195*1#, sau đó bấm phím gọi 
Hoặc gửi tin nhắn "OFF" tới 195

- Để kiểm tra trạng thái dịch vụ, quý khách vui lòng bấm:
*195*3#, sau đó bấm phím gọi