VN | EN

Dịch vụ Chuyển tiền cho tôi

#

Câu hỏi

Trả lời

1

Dịch vụ "Chuyển tiền cho tôi" của Gmobile là gì? 

Khi tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi, quý khách sẽ    không phải lo lắng. Với dịch vụ "Chuyển tiền cho tôi" của Gmobile, quý khách có thể thông báo cho bạn bè hoặc người thân hiện đang dùng mạng Gmobile để chuyển tiền vào tài khoản của quý khách.

2

Tôi có thể gửi tối đa bao nhiêu yêu cầu "Chuyển tiền cho tôi" trong 1 ngày?

Khi sử dụng  dịch vụ "Chuyển tiền cho tôi" của Gmobile, quý khách có thể gửi tới 5 yêu cầu "Chuyển tiền cho tôi" 1 ngày

3

Để gửi yêu cầu "Chuyển tiền cho tôi", tôi phải làm gì?

Để gửi yêu cầu "chuyển tiền cho tôi", rất đơn giản. Quý khách có thể chọn 1 trong 2 cách sau: 
+ Bấm *120*Số ĐT cần yêu cầu#, sau đó bấm phím gọi
+ Gửi tin nhắn với nội dung là "Số điện thoại cần yêu cầu" tới 120 

4

Để từ chối / nhận yêu cầu "Chuyển tiền cho tôi" từ một người khác tôi phải làm gì?

- Để từ chối yêu cầu "Chuyển tiền cho tôi", quý khách vui lòng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 
   + Bấm  *120*1#OK
   + Gửi tin nhắn "OFF" tới 120

- Để nhận yêu cầu "Chuyển tiền cho tôi", quý khách vui lòng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 
+ Bấm  *120*2#OK
+ Gửi tin nhắn "ON" tới 120

- Để kiểm tra trạng thái dịch vụ, quý khách vui lòng bấm *120*3#OK