VN | EN

Trách nhiệm xã hội

Là một doanh nghiệp mới tại thị trường viễn thông Việt Nam, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội đối với chính phủ và xã hội Việt Nam. Không chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh hiệu quả, chúng tôi luôn ưu tiên đáp ứng những yêu cầu của chính phủ và xã hội Việt Nam về trách nhiệm xã hội như sau: 

  • Duy trì tính minh bạch, tuân thủ theo đúng luật pháp Việt Nam bằng việc đóng thuế, trả lương cho toàn bộ nhân viên và tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất cho nhân viên theo đúng luật lao động Việt Nam.

  • Tạo thêm nhiều việc làm mới cho thị trường lao động địa phương. Chúng tôi quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện làm việc và những cơ hội phát triển nghề nghiệp lý tưởng cho mọi nhân viên.

  • Với khẩu hiệu “Nghĩ mới, làm mới”. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tham gia vào các chương trình hoạt động xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.