VN | EN

Các thông tin khác

#

Câu hỏi

Trả lời

1

Tại sao khi gọi điện, tôi nhận được thông báo "Mã vùng quý khách gọi không đúng"?

Để có thể thực hiện được cuộc gọi, xin quý khách vui lòng bấm số theo chỉ dẫn sau: 
- Để gọi tới số cố định, bấm số: Mã vùng + số điện thoại. 
- Để gọi tới số quốc tế, bấm số: 00 + mã quốc gia + mã vùng + số điện thoại.

2

Tôi nhận được một số tin nhắn từ một số thuê bao rất đẹp gửi đến với nội dung quấy rôi, nhưng khi tôi nhắn tin hoặc gọi lại kiểm tra nhắc nhở thì số này không tồn tại, xin Gmobile cho biết lý do? 

Thưa quý khách, tin nhắn mà quý khách nhận được có thể là tin nhắn giả mạo (FakeSMS) . Nguồn gốc của tin nhắn này có thể như sau: 

1. Tin nhắn giả mạo có nguồn gốc từ các trung tâm tin nhắn (SMSC) trong nuớc, bao gồm:
- Tin nhắn giả mạo gửi từ một website trên internet: website này có thể kết nối với trung tâm tin nhắn (SMSC) qua giao thức SMPP (Short Mesage Pear to Pear protocol) của các công ty cung cấp dịch vụ nội dung CP (6xxx, 8xxx...)
- Tin nhắn giả mạo gửi từ nước ngoài về Việt Nam qua các nhà cung cấp SMS trung gian (SMS-Hub): Các tin nhắn này được gửi từ các nhà cung cấp SMS trung gian (SMS Hub) tới trung tâm tin nhắn (SMSC).

2. Tin nhắn giả mạo có nguồn gốc từ các trung tâm tin nhắn (SMSC) nuớc ngoài:Hiện tuợng này do các nhà khai thác nuớc ngoài cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nội dung (CP) của họ có thể nhắn tin tới thuê bao từ các website và có thể thay đổi được số người gửi (Sender ID). Sau dó các tin nhắn này theo đường báo hiệu SS7 quốc tế tới SCCP Gate của các Operator Việt Nam. Sau đó tin nhắn giả mạo được phân phát tới thuê bao.
Hiện nay, Gmobile đã phối hợp với các nhà mạng trong nước và áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để chặn phần lớn các tin nhắn giả mạo.

Chú ý: Trong quá trình sử dụng, nếu quý khách nhận được bất kỳ tin nhắn nào mà khả nghi là tin nhắn giả mạo số người gửi, xin vui lòng thông báo với Gmobile qua trung tâm dịch vụ khách hàng 199 (hoặc 0199.888.0199), chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và ngăn chặn kịp thời.

3

Hiện nay, Gmobile đã có biện pháp nào để ngăn chặn tin nhắn giả mạo chưa?

Thưa quý khách, để hỗ trợ khách hàng, theo hướng dẫn của công văn số 122 / VNCERT-NV, hiện nay Gmobile đang áp dụng rất nhiều các giải pháp kĩ thuật để chống giả mạo tin nhắn. Cụ thể như sau:

1. Chống giả mạo tin nhắn từ nguồn tin nhắn trong nước:
- Chống giả mạo tin nhắn gửi từ thuê bao Gmobile: Trung tâm tin nhắn (SMSC) của Gtel Mobile tự động loại bỏ các tin nhắn gửi từ thuê bao mà có số gửi khác với số nhận dạng thuê bao (MSISDN).
- Chống giả mạo tin nhắn gửi từ CP: Trung tâm tin nhắn (SMSC) của Gtel Mobile tự động loại bỏ các tin nhắn nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ nội dung (CP) mà có số gửi không nằm trong danh sách các đầu số dịch vụ đã được thỏa thuân trước

2. Chống giả mạo tin nhắn từ nguồn tin nhắn nước ngoài gửi về:
- Chống giả mạo tin nhắn từ các nhà cung cấp dịch vụ SMS quốc tế (SMS Hub): Trung tâm tin nhắn (SMSC) của Gtel Mobile sẽ tự động loại bỏ tất cả tin nhắn nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ SMS quốc tế (SMS Hub) mà số gửi có số nhận dạng thuê bao (MSISDN) là +84
- Chống giả mạo tin nhắn gửi từ các mạng nước ngoài: 
+ Gtel Mobile giám sát các tin nhắn quốc tế gửi về qua mạng báo hiệu SS7 hàng tuần
+ Các trung tâm tin nhắn (SMSC) nước ngoài gửi tin nhắn giả mạo sẽ được đưa vào danh sách đen (blacklist) để ngăn chặn. Danh sách này sẽ được cập nhật hàng tuần.
+ GMSC của Gtel Mobile sẽ cô lập trao đổi báo hiệu giữa các trung tâm tin nhắn (SMSC) trong danh sách đen với mạng Gtel Mobile. 

4

Làm thế nào tôi có thể nhận biết cuộc gọi tôi nhận được đến từ quốc tế hay trong nước?

Thưa quý khách, theo hướng dẫn của công văn số 122 / VNCERT-NV, Gtel Mobile đã thực hiện như sau:
- Đối với các cuộc gọi quốc tế chiều về có số chủ gọi xác định, mọi cuộc gọi đều được giữ nguyên số chủ gọi, đồng thời thêm tiền tố prefix: (+ hoặc 00) để thể hiện cuộc gọi quốc tế chiều về.
- Đối với các cuộc gọi quốc tế chiều về có số chủ gọi không xác định chạy qua đường VOIP do Gtel Mobile cung cấp, sẽ được thiết lập mã giả: Thay thế số chủ gọi bằng một mã giả cố định +12900.
- Đối với các cuộc gọi quốc tế chiều về có số chủ gọi không xác định chạy qua các nhà cung cấp khác của Việt nam sẽ được thiết lập mã giả. Việc thay thế các mã giả này được thực hiện tại tổng đài của các nhà cung cấp dịch vụ VOIP đối tác của Gtel Mobile (+17x00xx, +16800x0, +0084xxx)

Do đó, mọi cuộc gọi quốc tế chiều về đều có số chủ gọi với dấu hiệu là + hoặc 00. Mọi cuộc gọi trong nước đều không có dấu hiệu này.