VN | EN

Hướng dẫn cài đặt GPRS


 -       Cài đặt GPRS cho các dòng máy Nokia

 

-       Cài đặt GPRS cho các dòng máy Samsung

 

-       Cài đặt GPRS cho các dòng máy Motorola

 

-       Cài đặt GPRS cho các dòng máy Sony Ericson


-       Cài đặt GPRS cho các dòng máy LG

 


 

 

-       Cài đặt GPRS cho MP4 - 2SIM - Trung Quốc

 

-       Cài đặt GPRS cho iPhone

 

-       Cài đặt GPRS cho BlackBerry

 

-       Cài đặt GPRS cho các dòng máy O2


-       Cài đặt GPRS cho Q-Mobile, MobellCài đặt APN Internet (Điểm truy cập internet)

 

-       Account  name: B Internet

 

-       Homepage: bất kì

 

-       Username: để trống

 

-       Password: để trống

 

-       Use preferred access point: No

 

-       Access point setting:

+ Proxy: off/ disable 

+ Data bearer: GPRS/ packet data 

+ Bearer setting: để trống

 

-       Access point: internet

 

-       Authentication: chọn “normal”

 

-       User name: để trống

 -       Password: để trống


 

 

-       Tên tài khoản: B Internet

 

-       Trang chủ: bất kì

 

-       Tên người dùng: để trống

 

-       Mật khẩu: để trống

 

-       Chọn điểm truy cập ưu tiên: không

 

-       Cài đặt điểm truy cập:

+ Proxy: tắt

+ Sóng mang: GPRS/ packet data

+ Cài đặt sóng mang: để trống

 

-       Điểm truy cập: internet

 

-       Nhận thực: bình thường

 

-       Tên người dùng: để trống

 -       Mật khẩu: để trống


Cài đặt APN WAP (Điểm truy cập WAP)

 

-       Account name: G-Tel Wap

 

-       Homepage: bất kì

 

-       User name: để trống

 

-       Password: để trống

 

-       Access point setting:

 

+ Proxy: on/ enable

 

+ Proxy address: 10.16.70.199

 

+ Proxy port: 8080

 

+ Data bearer: GPRS/ packet data 

 

+ Bearer setting: để trống

 

-       Access point: wap

 

-       Authentication: chọn “normal”

 

-       User name: wap

 -       Password: wap


 

 

-       Tên tài khoản: G-Tel Wap

 

-       Trang chủ: bất kì

 

-       Tên người dùng: để trống

 

-       Mật khẩu: để trống

 

-       Cài đặt điểm truy cập:

 

+ Proxy: bật

 

+ Địa chỉ proxy: 10.16.70.199

 

+ Cổng proxy: 8080

 

+ Sóng mang: GPRS/ packet data 

 

+ Cài đặt sóng mang: để trống

 

-       Điểm truy cập: wap

 

-       Nhận thực : bình thường

 

-       Tên người dùng: wap

 -       Mật khẩu: wap


Nokia

Nhóm 1: 6100, 3100, 7250, 7250i, 2650, 8910, 8910i, 6610, 6610i, 8310, 5100, 7250, 3510i, 3530, 3108, 6108, 6310i, 3510.


Menu/ Service/ Setting/ Connection setting (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ Edit active service settings. Xuất hiện các mục sau:

- Setting name: Gmobile

- Homepage: 
http://m.Gmobile.vn

- Session mode: Permanent

- Connection security: off

- Data bearer: GPRS

- IP address: 10.16.70.199

- Access point name: wap

- Authentication: Normal

- Login Type: Automatic

- User name: wap

- Password: wap

Bấm “back” về đến màn hình chính thì yc KH tắt nguồn đi khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

  
Menu/dịch vụ/cài đặt/cài đặt kết nối (lưu ý mục này có máy có, có máy không)/ sửa cài đặt dịch vụ hiện thời. Xuất hiện các mục sau:

- Tên cài đặt : Gmobile

- Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

- Kiểu kết nối: nối liên tục

- Kết nối an toàn: tắt

- Sóng mang: GPRS

- Điểm truy cập: wap

- IP: 10.16.70.199

- Kiểu xác nhận: chuẩn

- Kiểu login: tự động

- Tên thuê bao: wap

- Mật mã : wap

Bấm phím “trở về “ về đến màn hình chính thì yc KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số "0".


Nhóm 2: Nokia 3230, 3250, 6260, 6670, 6680, 6681, 7610, E61, E62, E50, N70, N71, N72, N73,N75, N76, N77, N80, N90, N91, N92, N93, N96, N97, E51, E71, E61

Menu/setting (có biểu tượng hình cờ lê/ connection/ Access point: Sau khi mở được mục Access point. Bấm “Option” phía dưới cùng bên tay trái chọn “New access point” / Use default setting:

- Connection name: Gmobile

- Data Bearer: GPRS (dữ liệu gói)

- Access point name: internet

- User name: để trống

- Password: để trống

- Authentication: Normal

- Homepage: 
http://m.Gmobile.vn

(Nếu là E61, E62 nhìn tiếp trang bên)

Bấm Back chọn “Web” hoặc “Sevice” bấm “Option” chọn Setting/ access point/ Default access point/ chọn Gmobile.

Bấm ‘back’ trở về màn hình chính yc khách tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘ 0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”
.


 
Menu/cài đặt (có biểu tượng hình cờ lê/ kế nối/ điểm truy cập: Sau khi mở được mục Điểm truy cập. Bấm “Lựa chọn” phía dưới cùng bên tay trái chọn “ Điểm truy cập mới” / Cài đặt mặc định:

- Tên kết nối: Gmobile

- Kiểu dữ liệu: GPRS (dữ liệu gói)

- Điểm truy cập: internet

- Người dùng: để trống

- Mật khẩu: để trống

- Việc xác nhận: Bình thường

- Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

Riêng E61, E62:

* Bấm Back về màn hình chính chọn Web/Close/ Option/ Setting/genarer / Use defined / chọn Gmobile

Bấm ‘back’ trở về màn hình chính yc khách tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘ 0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”.


Nhóm 3: Nokia 1680, 2680, 2610, 2626, 3110 classic, 3220, 5200, 5300, 6020, 6030, 6060, 6070, 6080, 6085, 6101, 6102, 6110, 6111, 6131, 6170, 6230i, 6233, 6270, 6280, 6288, 6300, 6820, 7260, 7270, 7360, 7373, 7390. 7600, 8800, 6500,7500, 8600, 26630; 6267, 3500, 3120 classic, 5700, 6208, 5000

Menu/ setting/ configuration / Personal configuration setting /bấm “option” (phím trên cùng bên trái)/ Add new/ chọn WEB hoặc SEVICE ( tuỳ từng máy)

- Account name: Gmobile

- Homepage: 
http://m.Gmobile.vn

- User name: trống

- Password: trống

- Use preferred access point: No

- Access point setting:
  + Proxy: off (disable)
  + Data bearer: GPRS( packet data).
  + Bearer setting:

- Access point: internet

- Authentication : normal.

- User name: trống

- Password: trống

*Bấm “Back” 3 lần nhìn thấy “ Gmobile” thì bấm “ Option” chọn “ Active”.

Quay về màn hình chính yc KH tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0. 

Menu/ cài đặt/ Cài đặt cấu hình/ Cài đặt cấu hình riêng/ bấm “ tuỳ chọn” ( phía trên cùng bên trái)/ Thêm mới/ chọn Web hoặc “dịch vụ”(tuỳ từng máy)

- Tên tài khoản: Gmobile

- Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

- Tên thuê bao: trống

- Mật mã : trống

- Sd điểm truy cập ưu tiên: Không

- Các cài đặt điểm truy cập:
  + Cổng phụ : tắt
  + Sóng mang: GPRS (dữ liệu gói)
  + Cài đặt sóng mang:

- Điểm truy cập: internet

- Kiểu xác nhận : Bình thường (chuẩn)

- Tên thuê bao: trống

- Mật mã : trống

* Bấm “ trở về “ 3 lần nhìn thấy “Gmobile” thì bấm “tuỳ chọn” rồi chọn “khởi động”.

Quay về màn hình chính yc KH tắt nguồn khởi động lại và truy cập bấm và giữ phím 0
.


Nhóm 4: Nokia N5140, N5140i, N6230, N6620, N6220, N7200, N7250i

Internet Sevice /Setting/ Connection setting/ Active Sevice setting / chọn Active 1 cấu hình trống bất kỳ.
Quay trở lại: Chọn Edit Sevice setting:

- Setting name : Gmobile

- Homepage: 
http://m.Gmobile.vn

- Proxy : off ( Disable)

- Bearer: GPRS

- Bearer setting:

- Access point name : internet

- Authetication: chuẩn

- Login type: Automatic

- User name: để trống

- Password: để trống

Quay trở về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím 0. 

Dịch vụ Internet /Cài đặt/ Cài đặt kết nối/ Khởi động cài đặt / khởi động 1 cấu hình trống bất kỳ.
Quay trở lại: Chọn Sửa cài đặt dịch vụ:

- Tên cài đặt : Gmobile

- Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

- Cổng phụ : tắt (không)

- Sóng mang: GPRS

- Cài đặt sóng mang:

- Điểm truy cập: internet

- Kiểu xác nhận: chuẩn

- Kiểu Login: Tự động

- Tên thuê bao: để trống

- Mật mã: Bỏ trống

Quay trở về màn hình chính tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím 0.


Nhóm 5: Nokia N-gage QD, 3650, 3660, 6600, 6630, 7650, 6260

Menu/ setting (có biểu tượng hình cờ lê)/ connection/ Access point : Sau khi mở được mục Access point yc khách bấm “Option” phía dưới cùng bên tay trái chọn “New access point” / Use default setting:

- Connection name: Gmobile

- Data Bearer: GPRS

- Access point name: wap

- User name: wap

- Password: wap

- Authentication: Normal

- Homepage: 
http://m.Gmobile.vn

- Gate IP: 10.16.70.199

- Connection security: Off

- Session mode: permanent
Bấm “Option” chọn “Addvance setting” tìm đến dòng thứ 4 chọn:
+ Proxy server addess: 10.16.70.199
+ Port number: 8080

- Bấm Back về màn hình chính chọn “ WEB” hoặc “ Sevice” bấm “option” chọn ‘ setting” / Default access point/ chọn Gmobile.

Bấm ‘Back’ trở về màn hình chính yc khách hàng tắt nguồn đi bật lại rồi bấm và giữ phím số “0” Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”. 

Đối với dòng máy này không có tiếng việt

Có thể đẩy cấu hình Nokia 6610 (wap) trên CCA.

 

 

Lưu ý : Máy N6600 không có các mục:

- Gate IP: 10.16.70.199

- Connection security: Off

- Session mode: permanent

Vì vậy, bỏ qua và chuyển luôn sang bước tiếp theo.


Nhóm 6: Nokia 3120, N3250i, 6108, 3200

Menu/ Service/ Setting/ Connection setting/  Edit active service settings: 

   Setting name: Gmobile

   Homepage: http://m.Gmobile.vn

   Session mode: Permanent

   Connection security: off

   Data bearer: GPRS

   Bearer setting:

      GPRS connection: When needed

      GPRS Access point: wap

      ID address: 10.16.70.199

      Authentication: Nomal

      Login type: automatic

      User name: wap

      Password: wap

Bấm “ Back” 2 lần chọn vào “ Active service setting” >> chọn Gmobile. 

Bấm “back” về đến màn hình chính thì yc KH tắt nguồn khởi động lại và truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “0”.

Menu/dịch vụ/cài đặt/cài đặt kết nối/ sửa cài đặt dịch vụ hiện thời:

   Tên cài đặt : Gmobile

   Trang chủ: http://m.Gmobile.vn

   Kiểu kết nối: nối liên tục

   Kết nối an toàn : tắt

   Sóng mang: GPRS

   Cài đặt sóng mang:

        Kết nối GPRS: Khi cần

        Điểm truy cập GPRS: wap

        Địa chỉ IP: 10.16.70.1996.70.199

        Kiểu xác nhận : chuẩn

        Kiểu login: tự động

        Tên thuê bao: wap

        Mật mã : wap

Bấm “trở về” 2 lần chọn vào  khởi động cài đặt dịch vụ hiện thời >> chọn Gmobile 

Bấm phím “trở về” về đến màn hình chính thì yc KH tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím số “ 0”.Nhóm 7: Nokia 6708 (Cài đặt giống máy Sony Ericson P910i)

Menu/ Settings / chọn Tab Connections (có biểu tượng hình quả cầu) / chọn Internet Accounts / Chọn New:
 
Account name: Gmobile

Connection type: GPRS

Chọn Advanced:
* Trong Tab Server:
+ Username and password required: để trống
+ APN Address: internet

Chọn Done 2 lần

Trong mục: Preferred: chọn Gmobile

Bấm Done

Bỏ qua các Tab còn lại

Bấm Done để thoát ra và tới chọn WAP accounts / New:
- Account name: nhập Gmobile
- Internet account: chọn Gmobile

Bấm Done

Chọn Tab Preferred (Bên cạnh Basic)

Đánh dấu tích vào ô vuông Use WAP account:
- Chọn Preferred: chọn Gmobile
- Chọn Done
- Chọn Done

Hoàn thành việc cài đặt hướng dẫn khách tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập bằng cách:

Vào Menu>> Internet >> Open page: http://www.google.com


Nhóm 8: Nokia 6120, E90

Menu / Setting / Phone setting / Conections / Accesspoint/ nhấn Options chọn New access point (Không có Use default setting như 7610, N72, N73…). Đến đây các bạn hướng dẫn KH điền thông số các mục như 7610, N72, N73…

- Connection name: Gmobile

- Data Bearer: GPRS

- Access point name: internet

- User name: để trống

- Password: để trống

- Authentication: Normal

- Homepage: 
http://m.Gmobile.vn

Menu / Web / Options / Setting / General / Default access point / Use always chọn Gmobile

Bấm ‘back’ trở về màn hình chính yc khách tắt nguồn đi bật lại truy cập bằng cách bấm và giữ phím ‘ 0’. Sau đó máy hỏi gì bấm “YES”.


Nhóm 9: Nokia 7710

Desk/ Control panel/ Internet setup. Chọn tap New access point:

Connection name: Gmobile

Data bearer: GPRS (packet Data)

Network type: mặc định

Auto-retrieve access point: no

Access point name: internet

Prompt password at every login: để trống

User name: để trống

Quay ra chọn tap General

Preferred access point: Gmobile

Ask before connecting: Để mặc định

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:
WEB >> Open Page >> Nhập địa chỉ http://www.google.com

Chọn Open.


Nhóm 10: Nokia 6235

Menu/ Dịch vụ/ Wap/ Cài đặt mạng/ Chọn cài đặt mạng hiện thời:

Tên cấu hình: Gmobile

Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

Cài đặt GSM: Bỏ qua

Cài đặt GPRS: Bấm ok để sửa

Địa chỉ IP: 10.16.70.199

Cổng IP: 8080

Cài đặt ANP: wap

Tên người dùng: wap

Mật khẩu: wap

Quay về màn hình chính, tắt nguồn bật lại máy. Truy cập bằng cách vào Menu/dịch vu/ wap/Trang chủ.Samsung

Nhóm 1: Samsung A610, C100, C130, C160, C170, C200, C230, C300, D410, E310, E415, E600, E715, E710, M600, P510, X120, X140, X160, X200, X210, X300, X400, X430, X458, X480, X510, X520, X530, X610, S200, S300, V200, V208, C250, X168


Vào Menu/ Fun box/ Wap Browser/ Setting:
Chọn 1 cấu hình có sẵn trong máy.

• Profile name: Gmobile

• Home URL: 
http://m.Gmobile.vn

• Security: non-secure

• Bearer: GPRS

• IP address: 10.16.70.199

• User name: wap

• Password: wap

• APN: wap

Sau đó bấm Save (góc trái màn hình), trong phần Setting sẽ có cấu hình Gmobile được đánh dấu chọn.
Hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/Funbox/ Wap browser/ Homepage.
    Vào Menu/ Giải trí/ Trình duyệt Wap/ Cài đặt: Chọn 1 cấu hình có sẵn trong máy.

• Tên cấu hình: Gmobile

• Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

• Bảo mật : Không an toàn

• Kênh: GPRS

• Địa chỉ IP: 10.16.70.199

• Tên người dùng: wap

• Mật mã: wap

• APN: wap

Sau đó bấm Lưu (góc trái màn hình), trong phần Cài đặt sẽ có cấu hình Gmobile được đánh dấu chọn.
Hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Giải trí/ Trình duyệt Wap/ Trang chủ.

 

Nhóm 2: Samsung D820, E100, E330, E338, E630, E700, E800, E810, E900, X100, X260 X460, X540, X600, X640, S500, E638 (E638 hướng dẫn KH vào mục trò chơi, vì không có chữ Fun box), C520, C260

Vào Menu/ Fun box/ WWW Service/ Proxy Setting: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

• Proxy name: Gmobile

• GSM setting: không nhập

• GPRS setting: bấm phím OK để sửa
- Gateway:
- IP address: 10.16.70.199
- IP port: 9201 (Riêng SS X540, Cổng IP: 8080)
- APN: wap
- Login ID: wap
- Password: wap
Sau đó chọn Save (góc trái màn hình)

• Home URL: 
http://m.Gmobile.vn

• Bearer: chọn GPRS only

Chọn Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục WWW Service chọn Current proxy (dưới mục Proxy settings) di chuyển xuống đến cấu hình Gmobile, bấm Select (góc trái màn hình).

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Fun box/ WWW Service/ Homepage.
    Vào Menu/ Giải trí/ Dịch vụ Wap/ Cài đặt Proxy: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

• Tên Proxy: Gmobile

• Cài đặt GSM: ko nhập

• Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa
- Cổng:
- Địa chỉ IP: 10.16.70.199
- Cổng IP: 9201 (Riêng SS X540, Cổng IP: 8080)
- APN: wap
- Tên truy cập: wap
- Mật mã: wap
Sau đó chọn Save (góc trái màn hình)

• Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

• Kênh: Chỉ dùng GPRS

Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Dịch vụ Wap chọn Proxy hiện thời (dưới mục Cài đặt Proxy) di chuyển xuống đến cấu hình Gmobile vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình).

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Giải trí/ Dịch vụ Wap/ Trang chủ.

 

Nhóm 3: Samsung D500, D510, D600, D900, D908, E250, E350, E360, E370, E640, E760, E890, M610 (nhận cấu hình tự động của D500), X650, X670, X700, P730, J700, E500, B100, B200, B520, M620, i450

Vào Browser/ Profile settings: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

• Profile name: Gmobile

• Home URL: 
http://m.Gmobile.vn

• Bearer: chọn GPRS only

• Proxy: chọn Disable

• GPRS setting: bấm phím OK để sửa:
Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn mục
APN: internet
Login ID: để trống
Password: để trống
Sau đó chọn Save (góc trái màn hình).

• GSM setting: bỏ qua

Bấm Save (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Browser/ Current proxy (dưới mục Profile settings) di chuyển xuống đến cấu hình Gmobile, bấm Select (góc trái màn hình).

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Browser/ Homepage.
    Vào Trình duyệt/ Cài đặt cấu hình: Chọn 1 cấu hình có sẵn.

• Tên cấu hình: Gmobile

• Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

• Kênh: chọn chỉ dùng GPRS

• Proxy: chọn Tắt

• Cài đặt GPRS: bấm phím OK để sửa:
Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn mục
APN: internet
Tên truy cập: để trống
Mật mã: để trống
Sau đó chọn Lưu (góc trái màn hình).

• Cài đặt GSM : bỏ qua

Chọn Lưu (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo. Trở về mục Trình duyệt/ Cấu hình hiện tại (dưới mục Cài đặt cấu hình) di chuyển xuống đến cấu hình Gmobile vừa tạo, bấm Chọn (góc trái màn hình).

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Trình duyệt/ Trang chủ.

 

Nhóm 4: Samsung D520,D830, E570, E770, E870, X820, X660, X680, E300, e210

Vào Browser ( Trình duyệt)/ Browser settings (Cài đặt trình duyệt) / Option (Tùy chọn)/ Add new (Thêm mới):

• Profile name (Tên cấu hình ) : Gmobile

• Home URL( Trang chủ): 
http://m.Gmobile.vn

• Proxy : bỏ trống ( không tích vào ô vuông)

• Bearer( Kênh) : chọn GPRS

• Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

• Advance setting( cài đặt nâng cao):
APN: internet
Login ID: để trống
Password: để trống

Sau đó chọn Save ( Lưu) (góc trái màn hình).

Bấm Save ( Lưu) (góc trái màn hình) để lưu lại cấu hình vừa tạo.

Chọn Gmobile >> chọn Active ( Mở/ Bật). Thấy có dấu chọn bên cạnh Gmobile là được

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại.

Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (Trình duyệt) / Homepage ( Trang chủ ) . Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i
     

Nhóm 5: Samsung X490, e840

Vào Setting (cài đặt) / Internet/ Profile setting (cài đặt cấu hình)

Profile name (tên cấu hình): Gmobile

Home URL( Trang chủ): 
http://m.Gmobile.vn

Bearer (sóng mang): GPRS only

Proxy use: Disable ( tắt/ không)

GPRS Setting (cài đặt GPRS):
- APN: internet
- ID (tên truy cập): bỏ trống
- Password (mật mã): bỏ trống

Bấm Back (trở về) 2 lần, chọn Current profile (Cấu hình hiện tại - ngay dưới Proflie Setting), di chuyển đến Gmobile >> ok

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (trình duyệt)/ Homepage (trang chủ). Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i

 

Nhóm 6: Samsung E720

Vào Browser/ Wap Profile: Chọn 1 cấu hình bất kỳ. Vào Options:
Chọn Edit profile

• Profile name (Tên cấu hình ) : Gmobile

• Home URL( Trang chủ): 
http://m.Gmobile.vn

• Proxy : bỏ trống ( không tích vào ô vuông)

• Bearer( Kênh) : chọn GPRS

• Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:

• Advance setting (Cài đặt nâng cao):
APN: internet
Login ID: để trống
Password: để trống

Sau đó chọn Save (Lưu) (góc trái màn hình).

Chọn Active để kích hoạt cấu hình đó.

Thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi khởi động lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Browser (trình duyệt)/ Homepage (trang chủ). Hoặc bấm vào phím có chữ OK/i

 

Nhóm 7: Samsung V205, T618

Bấm lệnh * # 8 7 9 2 7 # : sẽ thấy xuất hiện màn hình Setting. Chọn Profile1

- Profile name: Gmobile (Tắt T9: phím trên cùng bên phải)
- Hompage URL 
http://m.Gmobile.vn
- Security: Non-secure
- IP address: 010.016.070.199 (dấu "." bấm phím #)
- Bearer: GPRS
- User name: wap
- Password: wap
- APN: wap

Bấm Lưu rồi quay về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Bấm Menu / Fun box / T-Zone

Bấm lệnh * # 8 7 9 2 7 # : sẽ thấy xuất hiện màn hình Cài đặt. Chọn Cấu hình 1

- Tên profile: Gmobile (Tắt T9 : phím trên cùng bên phải)

- Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

- Bảo mật : Không bảo mật

- Ðịa chỉ IP : 010.016.070.199 (dấu "." bấm phím #)

- Kênh: GPRS

- Tên truy cập: wap

- Mật mã : wap

- APN: wap

Bấm Lưu rồi quay về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Menu / Hộp giải trí / TZone

 

Nhóm 8: Samsung Z510

Browser / Browser setting / chon 1 cau hinh bat ki / Add new connection:

- Set name: Gmobile

- Access name: internet

- Auth type: normal

- User ID: bỏ qua

- Pass: bỏ qua

- Protocol: HTTP

- Home URL: 
http://m.Gmobile.vn

- Gateway address: 0.0.0.0

- Secure: off

- Linger time: 180

Bấm Save, option, save

Thấy Gmobile có dấu tích là được

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách: Menu / Browser / Home

 

Nhóm 9: Samsung Z400

Menu / Setting / Connectivity/ Connection / nhấn Option / chọn New

- Set name: Gmobile

- Access name: internet

- Authentication: Normal

- Username: để trống

- Passwords: để trống

- Protocol: HTTP
Proxy IP: 0.0.0.0
Port: 8080

- Home URL: 
http://m.Gmobile.vn

- Advance setting: không tích

Chọn Save.

Menu /setting/ application setting / VOD / chọn Gmobile

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại
Truy cập: Menu / Web (internet)/home/ máy hỏi chọn Yes
     
Nhóm 10: Samsung Z360

Menu / O2 / Browser setting / nhấn Option / New:
Set Name: Gmobile

Access Name: internet

Authentication: Normal

Protocol: chọn http

Home URL: 
http://m.Gmobile.vn

Gateway address: 0.0.0.0

Secure Connection: off

Liger time: 300

Advanced setting: bỏ dấu tích

Chọn Save

Từ Gmobile Bấm Option chọn Select (thấy Gmobile có dấu tròn đen bên trái là được)

Truy cập: Menu / O2 / Home
     
Nhóm 11: Samsung S400i, Z310i, Z320i, Z650i

Vào Setting\ I-mode Setting\ chọn một Profile trống: (Z650i vào muc network\t-mode setting)

- Profile name: Gmobile

- Proxyport: 8080

- Proxyhost: 010.016.070.199

- Home URL: 
http://m.Gmobile.vn

- Mail URL:

- MMS URL:

- APN: wap

- User ID: wap

- User password: wap

Cuối cùng chọn: Save.

Lưu ý: một số máy sẽ y/c nhập mã pin: có thể nhập 8 số 0, nếu không đúng có thể ktra mã pin bằng cách: *2767#, hoặc *2878#

Truy cập: I-mode / Home
     
Nhóm 12: Samsung U600, J600, D800, J700

Browser / Browser setting / option/ Add new connection:

- Profile name: Gmobile

- Home URL: 
http://m.Gmobile.vn

- Proxy: bỏ tích

- Bỏ qua các mục còn lại chọn đến

- Bearer: GPRS

- Advanced settings:
APN: internet

Bấm Save

Bấm Option >> Save

Từ Gmobile bấm Option >> Activate

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:
Menu / Browser / Home
    Trình Duyệt / Cài đặt Trình duyệt / Lựa chọn/ Thêm kết nối:

- Tên Cấu hình: Gmobile

- Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

- Proxy: bỏ tích

- Bỏ qua các mục còn lại chọn đến

- Kênh: GPRS

- Cài đặt nâng cao:
APN: internet

Bấm lưu

Bấm Lựa chọn >> lưu

Từ Gmobile bấm Lựa chọn >> Bật

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:
Menu / Trình duyệt / Trang chủ

 
Nhóm 13: Samsung I300

1. Từ Menu chính chọn the Start

2. Chọn Settings >> More >> Data Connections.

3. Bấm Menu rồi chọn Edit Connections >> GPRS Connections.

4. Bấm Menu chọn Add.
Nhập các thông tin sau:
• Description: Gmobile
• Connects to: internet
• Access point: internet
• User name: bỏ trống
• Password: bỏ trống
• Primary DNS: bỏ qua
• Secondary DNS: bỏ qua
• IP address: bỏ qua

Bấm Save để lưu lại cấu hình vừa cài đặt

Chọn Gmobile bấm Done

Hoàn thành việc cài đặt hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập
     
Nhóm 14: Samsung I600.I607

1. Chon Start

2. Settings >> More... >> Connections >> GPRS Authentication: Chon PAP >> Done
>> GPRS

3. Bam Menu >> Add.
• Description: Gmobile
• Connects to: Internet
• Access point: internet
• User name: bo qua
• Password: bo qua

Bo qua cac muc con lai chon Done

Hoan thanh viec cai dat >> huong dan khach hang tat nguon bat lai roi truy cap bang cach:
Internet >> Menu >> Address
     
Nhóm 15: Samsung D500 China Mobile (Samsung)

More/ conectivity/ Datacomm/ Chọn 1 cấu hình bất kỳ:

1. Profile name: Gmobile

2. APN: wap

3. User name: wap

4. Pass words: wap
Nhấn Back ra Menu và di chuyển đến Internet chọn Network Setting/ Data GPRS:
chọn mục 2. Edit active setting

- Profile name: Gmobile
- Hompage: 
http://m.Gmobile.vn
- IP address: 010.016.070.199
- IP Port: 9201
- User name: wap
- Pass words: wap
- Data account: Chọn GPRS Account/ chọn Gmobile

Nhấn Back chọn 1. Active network setting.

Nhấn Back về mà hình chính.

Truy cập: chọn Internet/ Homepage
     
Nhóm 16: Samsung F200

Menu / Cài đặt (Setting) / Cài đặt kết nối (Connection setting) / nhấn Lựa chọn (Options) / chọn Thêm mới (Add new):

1.Profile name (Tên cấu hình): Gmobile

2.Home URL (Trang chủ):
http://m.Gmobile.vn

3.Proxy : bỏ trống (không tích vào ô vuông)

4.Bearer (Kênh) : chọn GPRS

Bỏ qua các mục còn lại tìm luôn đến mục:
5.Advance setting (cài đặt nâng cao): APN: internet

Sau đó chọn Save 2 lần để lưu cấu hình vừa tạo.

Quay ra màn hình chính:

Menu / Trình duyệt (Browser) / Cài đặt trình duyệt (Browser setting) / Hồ sơ trình duyệt (Browser profile): Chọn Gmobile chọn Bật.

Bấm “OK” cho đến khi về màn hình chính rồi hướng dẫn Khách hàng Restart lại máy. Để truy cập chọn Start/ Internet explorer nhập trang web bất kỳ. Khách hàng có thể thử truy cập trang 
http://m.Gmobile.vn
 
     
Nhóm 17: Samsung I900

Từ màn hình chính chọn Start / Setting/ vào tap Connection/ GPRS setting/
- Trong Tap Authentication: chọn PAP
- Trong Tap GPRS setting: chọn Class 8 ( Lưu ý: có máy không có, nếu khách ko tìm thấy thì bỏ qua sang bước tiếp) >> Bấm “ OK”

Chọn Connections:

1/My work network:
- Add a new moderm connection:
- Enter a name for the connection: nhập Gmobile
- Select a moderm: chọn Cellular line (Gprs)
Chọn: Next
- Access point name: internet
Chọn: Next
- Username: để trống
- Password: để trống
>> chọn Finnish
- Set up my proxy server

Chọn tích vào ô: this network connect to the internet
Chuyển sang chọn mục “ Moderm” rồi chọn Gmobile
Bấm “OK”.

2/ My ISP (nếu thấy máy khách hàng không có mục này thì bỏ qua luôn)

- Add a new moderm connection:
- Enter a name for the connection: nhập Gmobile
- Select a moderm: chọn Cellular line (Gprs)
Chọn: Next
- Access point name: internet
Chọn: Next
- Username: để trống
- Password: để trống
>> chọn Finnish

Truy cập: vào Start/ Internet explorer nhập trang web bất kỳ. Khách hàng có thể thử truy cập trang 
http://m.Gmobile.vn
     

LG

Nhóm 1: LG B2000, C1150, C7120, G7070, G7100, KG110, KG810, KG2600, T5100, F3000, C3300. LG KG320 (chạy được cấu hình của C3300, B2000)


Vào Menu/ Internet/ Profiles: Chọn 1 mục Empty có sẵn.

Chọn Settings:
Homepage: 
http://m.Gmobile.vn
Bearer: chọn GPRS
GPRS Setting:
- IP address: 010.016.070.199
- APN: wap
- User ID: wap
- Password: wap
Connection Type: Continuous
Proxy settings: Bỏ qua
DNS settings: Bỏ qua
Secure settings: chọn Off
Display image: chọn On

Sau đó chọn Back (bên phải)

Chọn Rename: Nhập Gmobile

Bấm OK rồi Select.

Chọn Activate

Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ Home (Trang chủ).
    Vào Menu/ Internet/ Cấu hình: Chọn 1 mục Trống có sẵn.

Chọn Cài đặt:
Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn
Đường truyền: chọn GPRS
Cài đặt GPRS:
- Địa chỉ IP: 010.016.070.199
- APN: wap
- Số thuê bao: wap
- Mật mã: wap
Kiểu kết nối: Liên tục
Cài đặt Proxy: Bỏ qua
Cài đặt DNS: Bỏ qua
Cài đặt bảo vệ: chọn Tắt
Hình hiển thị: chọn Có

Sau đó chọn Back (bên phải)

Chọn Đổi tên: Nhập Gmobile

Bấm OK rồi Select.

Chọn Kích hoạt

Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ Home (Trang chủ).

Nhóm 2: LG G5300, G5310, G5400, G5500, G5600


Vào Menu/ Wap Service/ Profiles: Chọn 1 Profile bất kỳ có sẵn.

Chọn Settings:
Homepage: 
http://m.Gmobile.vn
Display image: chọn Yes
Conn.Type: Continuous
Conn.Security: chọn Off
Gateway information:
- User ID: wap
- Password: wap
Bearer: chọn GPRS
GPRS Setting:
- Gateway IP: 010.016.070.199
- APN: wap
- Password: wap
- Authentication: Normal
Linger time: 240

Chọn Rename: Nhập Gmobile

Chọn Activate.

Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Wap service/ Home.
    Vào Menu/ Dịch vụ Wap/ Cấu hình: Chọn 1 Cấu hình bất kỳ có sẵn.

Chọn Cài đặt:
Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn
Hiển thị hình: chọn Có
Loại kết nối: Liên tục
Cài đặt bảo vệ: chọn Tắt
Cổng nối:
- Số thuê bao: wap
- Mật mã: wap
Đường truyền: chọn GPRS
Cài đặt GPRS:
- Địa chỉ IP: 010.016.070.199
- APN: wap
- Mã nhận dạng: wap
- Mật mã: wap
- Authentication: Chuẩn
Thời gian chờ: 240

Chọn Đổi tên: Nhập Gmobile

Chọn Kích hoạt.
Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Dịch vụ Wap/ Home.

Nhóm 3: LG KG800; S5200


Vào Menu/ Internet/ Profiles: Chọn Add New/ Name: Gmobile

Chọn Options/ Settings:
Homepage: 
http://m.Gmobile.vn
Bearer: chọn GPRS
GPRS Setting:
- APN: internet
- User ID: để trống
- Password: để trống
Proxy settings:
- Proxy: Off
- IP address: bỏ qua
- Port: bỏ qua

DNS settings: Bỏ qua

Quay lại chọn Gmobile Chọn phần Activate

Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ Home
    Vào Menu/ Internet/ Cấu hình: Chọn Thêm mới / tên: Gmobile

Chọn Tuỳ chọn/ Cài đặt:
Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn
Đường truyền: chọn GPRS
Cài đặt GPRS:
- APN: internet
- Số thuê bao: để trống
- Mật mã: để trống
Cài đặt Proxy:
- Proxy: tắt
- Địa chỉ IP: bỏ qua
- Cổng: bỏ qua

Cài đặt DNS: Bỏ qua

Quay lại Chọn Gmobile Chọn phần Kích hoạt

Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ Home.

Nhóm 4: LG KG200, C2500, KG190, KG195, LG KG198, KP220, KM380T; U850 (Chạy được cấu hình của chính nó hoặc của N6610).


Vào Menu/ Internet (Trình Duyệt) /Đường truyền/ Dữ liệu GPRS: Chọn 1 mục Trống có sẵn.

Tên: Gmobile
APN: wap
Tên người dùng: wap
Mật mã: wap
Chọn Kết thúc

Vào Menu/ Internet (Trình Duyệt)/ chọn wap /Chọn Cài đặt/ Sửa cấu hình: Chọn 1 mục Trống có sẵn.
Chọn Sửa cấu hình:
Tên cấu hình: Gmobile
Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn
Đường truyền: chọn mục có chữ Gmobile
Kết nối/ Hướng kết nối:
- Địa chỉ IP: 010.016.070.199
- An toàn (Bảo mật): Tắt

Chọn Kích hoạt cấu hình.

Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet (Trình Duyệt)/ Home
     

Nhóm 5: KG 1800


Menu >>Dịch vụ>> Tài khoản dữ liệu >> chọn dữ liệu GPRS/

Chọn 1 cấu hình có sẵn:
Tên tài khoản: Gmobile
APN: wap bấm Xong.
Quay về:
Dịch vụ>> Wap >>Cài đặt >> Cài đặt cấu hình chon 1 cấu hình bất kỳ:
Tên tài khoản: Gmobile
Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn

Tài khoản dữ liệu: chọn Gmobile
Kiểu kết nối: luôn kết nối.
Địa chỉ IP: 010.016.070.199
Tên người dùng: wap
Mật khẩu: wap

Bấm Xong

Trở về chọn Kích hoạt

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn đi bật lại rồi truy cập bằng cách
Vào Dịch vụ >> Wap>> Trang chủ.
     

Nhóm 6: LG G7200, P7200


Vào Menu/ Internet/ Setting/ Profiles: Chọn profile bất kỳ / Rename / Name: nhập tên mới Gmobile

Chọn Gmobile >> Settings:
Homepage: 
http://m.Gmobile.vn
Bearer: chọn GPRS
GPRS Setting:
- APN: internet
- User ID: để trống
- Password: để trống
Proxy settings:
- Proxy: Off
- IP address: để trống
- Port: 8080
DNS settings: Bỏ qua

Quay về

Chọn phần Activate

Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ Home
    Vào Menu/ Internet/ cài đặt / Cấu hình: Chọn Cấu hình bất kỳ /Đổi tên: nhập tên mới Gmobile

Chọn Gmobile >> Cài đặt:
Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn
Đường truyền: chọn GPRS
Cài đặt GPRS:
- APN: internet
- Số thuê bao: để trống
- Mật mã: để trống
Cài đặt Proxy:
- Proxy: tắt
- Địa chỉ IP: để trống
- Cổng: 8080
Cài đặt DNS: Bỏ qua

Quay về

Chọn phần Kích hoạt

Sau đó hướng dẫn KH thoát ra màn hình chính, tắt nguồn đi bật lại. Thử truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ trang chủ

Nhóm 7: LG F1200, L342i


Menu / Setting / GPRS / Add / When needed.

Quay lại Menu/ Internet/ Access point / Add new / Rename: nhập Gmobile

Chọn Gmobile chọn Settings:
Homepage: 
http://m.Gmobile.vn
Bearer: chọn GPRS
GPRS Setting:
- IP address: 010.016.070.199
- APN: wap
- User ID: wap
- Password: wap
Display image: chọn On
Connection type: Permanent
Secure settings: chọn Off

Sau đó chọn Back Chọn Active

Tắt nguồn khởi động lại rồi truy cập bằng cách vào Menu/ Internet/ Home
    Menu / Cài đặt / GPRS / Thêm / Khi cần.

Quay lại Menu / Internet / Điểm truy cập / Tùy chọn / Thêm mới / Đổi tên: nhập Gmobile bấm OK

Chọn Gmobile chọn Cài đặt:
Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn
Đường truyền: GPRS
Cài đặt GPRS:
Địa chỉ IP: 010.016.070.199
APN: wap
Mã nhận diện: wap
Mật mã: wap
Hiển thị hình ảnh: Có
Kiểu kết nối: Liên tục
Cài đặt bảo vệ : Không

Bấm Trở về chọn Kích hoạt.

Tắt nguồn khởi động lại rồi truy cập bằng cách: Menu / Internet / Trang chủ.

Nhóm 8: LG KE770, KE800, KE820, KE850, KE970. KE990


Menu / Setting / Connectivity / Network / Network profile:

Bấm Option / New profile:
Name : Gmobile
Bearer: GPRS
APN: internet
ID người sử dụng: bỏ trống
Mật khẩu: bỏ trống

Bỏ qua các mục còn lại bấm OK.

Trở về Menu / Browser / Settings / Network profile / Option / New profile:
Name: Gmobile
Homepage: 
http://m.Gmobile.vn
Proxy: Off
IP address: 000.000.000.000
Port number: 9201
Access point: Gmobile
Bấm Save

Từ Gmobile bấm Option >> Active >

Thoát về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:
Browser / Homepage

*** Để ngắt kết nối hướng dẫn khách hàng bấm phím ngắt cuộc gọi. ( Phím màu đỏ ở bên sườn phải của máy
    Menu / Cài đặt / kết nối / Mạng / Kết nối GPRS / Khi cần bấm OK rồi chọn Cấu hình Mạng:
Bấm Tùy chọn / Cấu hình mới:
Tên : Gmobile
Đường truyền: GPRS
APN: internet
ID người sử dụng: bỏ trống
Mật khẩu: bỏ trống
Bỏ qua các mục còn lại bấm OK.
Trở về Menu chọn Trình duyệt / Cài đặt / Cấu hình mạng / Tùy chọn / Cấu hình mới:
Tên: Gmobile
Trang chủ: 
http://m.Gmobile.vn
Proxy: tắt
Địa chỉ IP: 000.000.000.000
Port: 9201
Điểm truy cập: Gmobile
Bấm Lưu
Từ Gmobile bấm Tùy chọn >> Chọn Kích hoạt.
Thoát về màn hình chính tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách:
Trình duyệt / trang chủ.

**** Để ngắt kết nối hướng dẫn khách hàng bấm phím ngắt cuộc gọi. ( Phím màu đỏ ở bên sườn phải của máy)
* Chú ý: Nếu Gửi cấu hình mà không truy cập được thì hd KH kich hoạt lại cấu hình cừa lưu bằng cách Vào Menu/ Trình Duyệt/ Cài đặt/ Cấu hình mạng/ Di chuyển đến dòng Gmobile bấm Tùy chọn/ Chọn kích hoạt.

Nhóm 9: LG G7030, G7050, G7070


Menu / Settings / GPRS Settings:

1. Terminal type : Chọn Dual: Chọn GPRS prefered

2. Incomming GPRS sesssion: Automatic

3. External device : chọn 1 Emty bất kì
Chọn Profiles:
Rename : Gmobile
APN : wap
IP address: 010.016.070.199
DNS : bỏ qua
User ID: wap
Password: wap

Chọn Back

Chọn Activate

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách chọn Internet >> Home
    Menu / Cài đặt / Cài đặt GPRS

1. Kiểu điện thoại: Chọn Kép: Chọn GPRS

2. Kết nối GPRS: Tự động

3. Thiết bị ngoài: chọn 1 Trống bất kì
Chọn Cấu hình:
Ðổi tên: Gmobile
APN : wap
Ðịa chỉ IP: 010.016.070.199
DNS : bỏ qua
Số thuê bao: wap
Mật mã: wap

Chọn Trở về

Chọn Kích hoạt

Hướng dẫn khách hàng tắt nguồn bật lại rồi truy cập bằng cách chọn Internet >> Trang chủ

Nhóm 10: LG U880, G8000, PS3000, G5600, U81000, KS10

Menu /Setting /Access point /nhấn Option /chọn Add new:

1. Conection type: Gmobile (máy mặc định là số 3)
2. Bearer: GPRS
3. Authentication: PAP
4. User name: wap
5. Passwords: wap
6. APN: wap
Nhấn Done.

Menu / Browser / Setting / Profile / nhấn Option / chọn Add new:
1. Server name: Gmobile
2. Homepage: 
http://m.Gmobile.vn
3. Conection mode: chọn TCP with proxy
4. IP address: 010.016.070.199
5. Proxy server port: 8080
6. Security: off
7. Time out: 180-300

Accesspoint: Gmobile Nhấn Done

Truy cập: Menu / Browser / Home
     


Sony Ericson S500i, K700i, S700i, Z500a


Vào Menu / Setting / Connection / Internet setting / Internet profile / Chọn 1 cấu hình mới:

-             Name:  B Internet

-             Connection using / New profile / Add / Chọn data PS / Name: Gtel

Bấm “continue”:

-             APN: Internet

-             Username: để trống

-             Password: để trống

Bấm “save”

Chọn Gtel / chọn “save”

New profile: Chọn  B Internet       

Để truy cập Internet: Vào Menu / Internet / bấm “Option” / chọn “go to” / chọn “enter address” : nhập địa chỉ trang web muốn truy câp / tải về


Vào Menu / Cài đặt / Kết nối / Cài đặt Internet / Cấu hình internet / Chọn 1 cấu hình mới:

-             Tên:  B Internet

-             Dùng kết nối / Tài khoản mới / Thêm / Chọn data PS / Tên: Gtel

Bấm “tiếp tục”:

-             APN: Internet

-             Tên truy cập: để trống

-             Mật khẩu: để trống

Bấm “lưu”

Chọn Gtel / chọn “lưu”

Cấu hình mới: Chọn  B Internet        

Để truy cập Internet: Vào menu / internet / bấm “tùy chọn” / chọn “đến” / chọn “vào địa chỉ” : nhập địa chỉ trang web muốn truy câp / tải về


Sony Ericson W880i

Menu /setting / Connectivity / Internet setting / Internet profile / Chọn 1 cấu hình bất kỳ / more / setting:

-             Connection using:

-             Proxy: no

Chọn “save”     

Menu /setting / Connectivity / Internet setting / Internet profile / Chọn 1 cấu hình bất kỳ / more / advance / change homepage:http://m.Gmobile.vn

Chọn “save” 

Để truy cập: vào menu / Internet / more / go to / enter address: gõ địa chỉ / go to


Menu /Cài đặt / Kết nối / Cài đặt Internet / Cấu hình Internet / Chọn 1 cấu hình bất kỳ / Chọn / Cài đặt:

-             Sử dụng kết nối:

-             Proxy: no

Chọn “lưu”  

Menu / Cài đặt / Kết nối / Cài đặt Internet / Cấu hình Internet / Chọn 1 cấu hình bất kỳ / Chọn / Tùy chọn cấp / Đổi trang chủ:http://m.Gmobile.vn

Chọn “lưu”

Để truy cập: vào Menu / Internet / more / đến / enter address: gõ địa chỉ / go to


Sony Ericson K300i, K310i, K320i, K500i, K508i, K510i, K550i, K608i, K610i, K618i, K750i, K790i, K800i, K810i, W200i, W580i, W600i, W610i, W660i, W700i, W710i, W800i, W810i, W830i, W850i, W888i,  W900i, W910i, W950i, W960i, Z500i, z520i, Z525i, Z530i, Z550i, Z558i, Z600, Z600i, Z700, Z710i, Z750i, Z800i, V600, V630i, Z610i.

Trường hợp 1:

KH đã lấy cấu hình tự động mà không truy cập được:

Menu/ Settings/ Connectivity/ Internet setting/ Internet Profile/ bấm More chọn Advanced -> Change homepage:

-          Name: Xoá SonyErricsson nhập B Internet

-          Address: http://m.Gmobile.vn

                                                   

* Bấm “Save” xong bấm phím quay trở về rồi bấm select vào B Internet (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình B Internet) sau đó quay ra màn hình chính.

                                                   

* Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Internet Sevices -> More chọn B Internet để truy cập

                                                   

Trường hợp 2:

Nếu KH không lấy được cấu hình tự động hướng dẫn như sau:

Menu/ Settings/ Connectivity/ Internet Setting/ Internet profile/ new profile:

-          Name: B Internet   bấm OK

-          Connect using: chọn New Account/GPRS data:

Name: Gmobile  bấm tiếp tục

APN: internet  chọn OK

Bấm “ Save” rồi bấm chọn “Gmobile” (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu Gmobile)

Chọn “Save” tiếp

Từ “Gmobile” bấm More chọn Advanced -> Change homepage:

-          Name: xoá tên SonyErricsion nhập: Gtel Internet

-          Address: http://m.Gmobile.vn

Chọn Save

Bấm trở về 1 lần. Sau đó, bấm chọn B Internet   (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình B Internet)

* Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Internet Sevices bấm More chọn B Internet   để truy cập


Trường hợp 1:

KH đã lấy cấu hình tự động mà không truy cập được:

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ Cài đặt Internet/ cấu hình Internet/ bấm Tuỳ chọn chọn Tuỳ chọn cấp cao ->  Đổi trang chủ:

-          Tên: Xoá Sony Erricsson nhập B Internet

-          Địa chỉ: http://m.Gmobile.vn

                                                   

* Bấm “Lưu” xong bấm phím quay trở về rồi bấm chọn vào B Internet (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình B Internet) sau đó quay ra màn hình chính.

                                                   

* Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Dịch vụ Internet -> Tùy chọn  chọn B Internet để truy cập

                                                   

Trường hợp 2:

Nếu KH không lấy được cấu hình tự động hướng dẫn như sau:

Menu/ Cài đặt/ Kết nối/ cài đặt Internet/ Cấu hình Internet/ cấu hình mới:

-          Tên: B Internet bấm OK

-          Dùng kết nối: chọn Thêm tài khoản/Data GPRS

Tên:  Gtel bấm tiếp tục

APN: internet  chọn OK

Bấm “ Lưu” rồi bấm chọn“Gmobile” (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu Gmobile)

Chọn “ Lưu” tiếp

Từ “Gmobile” bấm Tuỳ chọn chọn Tuỳ chọn Cao cấp -> Đổi trang chủ:

-          Tên: xoá tên Sony Erricsion nhập: Gtel Internet

-          Địa chỉ: http://m.Gmobile.vn

Chọn  Lưu

Bấm trở về 1 lần. Sau đó, bấm chọn B Internet (sẽ thấy có dấu tròn đen đánh dấu cấu hình B Internet)

*  Tắt nguồn, bật lại rồi chọn Dịch vụ Internet bấm “tùy chọn” chọn B Internet để truy cập


Sony Ericson SE P1i, SE M600i, SEm608, P9990i

Vào menu / Control panel / Conection / Internet account.  Chọn tap Account bấm More (nhìn góc trên màn hình có Internet account) và chọn New account / vào Data:

-          Account name: B Internet

-          Address: Internet

Chọn Save, máy hỏi gì nhấn “yes”

Chuyển sang tap Group, bấm More chọn New account / Group account: B Internet

-          Name group: Gtel

Chọn Next / chọn Add new account / chọn Select (góc giữa màn hình) sau đó chọn B Internet nhấn done.

Tiếp tục nhấn more chọn Preferred group / chọn Gtel.

Cuối cùng nhấn done về màn hình chính bấm phím @ bên cạnh của máy để truy cập tắt vào internet, nhấn more chọn open new page.Sony Ericson SE W395

Vào Menu / Browser / Profile Settings / chọn Profile 1 (hoặc other unused profile).

 

-

         Nhập Profile Name: B Internet

 

 

-

         Nhập địa chỉ trang chủ Homepage URL: 
http://m.Gmobile.vn

 

 

-

         Mục Bearer: chọn GPRS

 

 

-

         Mục Proxy: chọn Enable

 

 

-

         Nhập IP Address: 10.16.70.199

 

 

-

         Nhập Port: 8080

 

 

-

         Thay đổi điểm truy cập APN: wap

 

 

-

         Mục Login ID: để trống
 

 

-

         Mục Password: để trống

 

 

Nhấn Save để lưu và thoát khỏi Setting.


Sony Ericson W205

Vào Menu / Internet / Options (phím bên tay trái) / Advanced (có 3 cửa sổ: Browsing, Other, Connectivity, để chọn cửa sổ Connectivity quý khách vui lòng ấn mũi tên sang 2 lần) -> Connectivity -> ấn mũi tên xuống chọn mục “Connect using” / chọn Options ( phím bên tay trái) -> Create new

- Name: B Internet

- APN: Internet.

Sau đó chọn Save, sau khi chọn Save xong sẽ có cửa sổ: Mobile connections / chọn B Internet / chọn Options / chọn Edit và nhập thông số như sau:

- APN: internet

- User name: để trống

- Password: để trống

- Login request: off

- IP address: để trống

- Proxy settings: Off, HTTP.

Nhập xong chọn Save.

Quay ra cửa sổ “Connectivity” / chọn mục Default homepage:

- Name: B Internet

- Address: http://m.Gmobile.vn

Chọn Save.Vào Menu / Internet / Tùy chọn ( phím bên tay trái) / Tùy chọn cấp cao (có 3 cửa sổ: Trình duyệt, Khác, Kết nối, để chọn cửa sổ Kết nối quý khách vui lòng ấn mũi tên sang 2 lần) -> Kết nối -> ấn mũi tên xuống chọn mục “Dùng kết nối” / chọn Tùy chọn ( phím bên tay trái)-> Tạo kết nối mới

- Tên: B Internet

- APN: Internet.

Sau đó chọn Lưu, sau khi chọn Lưu xong sẽ có cửa sổ: Kết nối di động / chọn B Internet / chọn Tùy chọn / chọn Sửa và nhập thông số như sau:

- APN: internet

- Tên truy cập: để trống

- Mật khẩu: để trống

- Yêu cầu đăng nhập: off

- Địa chỉ IP: để trống

- Cài đặt proxy: Off, HTTP.

Nhập xong chọn Lưu.

Quay ra cửa sổ “Kết nối” / chọn mục Trang chủ mặc định:

- Tên: B Internet

- Địa chỉ: http://m.Gmobile.vn

Chọn Lưu.Motorola V3, V3i, L7, Z3, E770, W510

Menu > web access > web:

-          Name: bất kỳ

 

-          Homepage: bất kỳ

 

-          Service type 1: HTTP

 

-          Port IP 1: để trống

 

-          Port: 9201

 

-          Time out: 5 phút

 

-          GPRS APN: bất kỳ nhưng không để trống

 

-          User name: bất kỳ

-          Password:  bất kỳ


 

Danh mục > Truy cập web > web:

 

-          Tên: bất kỳ

 

-          Trang chủ: bất kỳ

 

-          Dịch vụ loại 1: HTTP

 

-          Cổng IP 1: để trống

 

-          Cổng: 9201

 

-          Thời gian chờ: 5 phút

 

-          GPRS APN: bất kỳ nhưng không để trống

 

-          Tên người dùng: bất kỳ

-          Mật khẩu: bất kỳ


MOTOROLA Z6

Vào Menu / Setting / Connection / Data connection / Add a connection / Creat new:

-          Profile name: B Internet 

 

-          Proxy: bỏ qua 

 

-          Port: 0000
 

-          GPRS APN: Internet

nhấn Next chọn Done 

Vào Menu / WebAccess / Browser Setup / Profile / Add a Profile / Creat new:

-          Profile name: Gmobile
 

-          Data conection: chọn B Internet
 

-          Homepage: http://m.Gmobile.vn

Nhấn Done (hoặc Save) 

Để trruy cập vào Menu / WebAccess / Browser


MOTOROLA ROCK N6

* Menu / Cài đặt (Thiết lập) / Dữ liệu mạng / Bấm phím “3 gạch” bên góc trái màn hình, chọn Thêm mới:

-  Profile name: B Internet

APN:             Internet

 

Các phần khác bỏ qua. Chọn Lưu / chọn Gmobile và chọn Kết nối (Connect). (Bắt buộc phải connect thành công mới truy cập đuợc).

* Quay về Menu / Chọn Trình duyệt / Bấm phím “3 gạch” bên trái Chọn Cài đặt (Thiết lập) / Profile / Bấm phím “3 gạch” bên trái chọn Thêm mới:

- Tên: Gmobile 

- Trang chủ: http://m.Gmobile.vn

- Profile: Chọn B internet 

 Các mục còn lại bỏ qua. Chọn Lưu.

* Truy cập: Menu / Trình duyệt / Bấm phím “3 gạch” bên trái / Chọn Trang chủ.

 MOTOROLA KRZR K1

Vào Menu /Web Access /Web Sessions /Options / chọn New:

- Name: B Internet

- Homepage: http://wap.google.com

- Service Type 1: http

- Proxy1: để trống

- Port1: 8080

- Domain1: để trống

- Service Type 2: WAP

- Proxy 2: để trống

- Port 2: 9201

- Domain 2: để trống

- DNS1: bỏ qua

- DNS2: bỏ qua

- Timeout: 5minutes

- CSD No.1: để trống

- User Name1: để trống

- Password1: để trống

- Speed (Bps)1: bỏ qua

- Line Type1: Modem

- CSD No.2: để trống

- User Name2: để trống

- Password2: để trống

- Speed (Bps)2: bỏ qua

- Line Type2: Modem

- GPRS APN: Internet

- User Name: để trống

- Password: để trống

Sau đó: Ấn Done ( phím bên trái), ấn phím Option -> Select “Set Default”. Khởi động lại máy hoàn tất cài đặt. Bật máy kích vào biểu tượng hình quả cầu trên bàm phím để kết nối.Vào Menu / Vào Web / Chọn mạng / Chọn lựa / chọn Mới:

- Tên: B Internet

- Trang chủ: http://wap.google.com

- Service Type 1: http

- Proxy1: để trống

- WAP cổng 1: 8080

- Domain1: để trống

- Service Type 2: WAP

- Proxy 2: để trống

- WAP cổng 2: 9201

- Domain 2: để trống

- DNS1: bỏ qua

- DNS2: bỏ qua

- Thời gian chờ: 5 phút

- CSD #1: để trống

- Tên 1: để trống

- Mật mã 1: để trống

- Tốc độ 1 (Bps): bỏ qua

- Kết nối 1: Modem

- CSD No.2: để trống

- Tên 2: để trống

- Mật mã 2: để trống

- Tốc độ 2 (Bps): bỏ qua

- Kết nối 2: Modem

- GPRS APN: Internet

- Tên: để trống

- Mật mã: để trống

Sau đó: Ấn Xong (phím bên trái), ấn Chọn lựa -> chọn Cài đặt mặc định. Khởi động lại máy hoàn tất cài đặt. Bật máy kích vào biểu tượng hình quả cầu trên bàm phím để kết nối.


Các loại máy MP4 – 2 SIM – Xuất xứ Trung Quốc

Tạo cấu hình (profile)

  *Menu > Service > Account data > GPRS > lựa chọn 1 cấu hình > Edit:

- Account name: Gtel

- APN: Internet

- User name: để trống

- Password: để trống

- Authentication type: chọn “normal”


Cài đặt WAP           

*Menu > Service > Wap > Setting > chọn SIM > Edit > Chọn SIM > Chọn cấu hình Gtel > Edit:

- Change name: Gtel

- Homepage: bất kỳ

- Data account: Gtel

- Connection type: http

   + proxy address: 000.000.000.000

   + proxy port: 9201

- User name: để trống

- Password: để trống

Bấm “Xong” 2 lần chọn “Save” > Lựa chọn “Kích hoạt cài đặt sẵn” 

Tạo cấu hình (profile)

*Vao danh muc > Dịch vụ > Dữ liệu tài khoản > GPRS > Chọn 1 cấu hình bất kỳ > Sửa:

- Tên tài khoản: GTel

- APN: Internet

- Tên người dùng: để trống

- Mật khẩu: để trống

- Kiểu Auth: bình thường

                                                                       

Cài đặt WAP         

*Vào Danh muc > Dịch vụ > Wap > Cài đặt > chọn SIM > chỉnh cài đặt sẵn > chọn SIM cài đặt >  lựa chọn cài đặt sẵn GTel > chỉnh cài đặt sẵn:

- Đổi tên: Gtel

- Trang chủ:

- Tài khoản dữ liệu: Gtel

- Kiểu kết nối: http

   + Địa chỉ proxy: 000.000.000.000

   + Cổng proxy: 9201

- Tên người dùng: để trống

- Mật khẩu: để trống          

Bấm “Xong” 2 lần chọn “Save” > Lựa chọn “Kích hoạt cài đặt sẵn”MP4 - 2SIM - Q266

Menu / Dịch vụ / Tài khoản dữ liệu (tài liệu số tài khoản) / GPRS / chọn sửa một tài khoản ở dòng bất kỳ:

-          Tên  tài khoản: Gmobile

-          APN: internet

-          Tên nguời dùng: để trống

-          Mật khẩu: để trống

Bấm “Xong” để lưu lại cấu hình vừa tạo. Quay trở lại mục Dịch vụ / Wap / Cài đặt / Sửa đổi cài đặt / Chọn Sim / Chọn sửa cài đặt:

-          Ðổi tên: Gtel.

-          Trang chủ: http://google.com

-          Tài khoản dữ liệu / GPRS / Chọn Gmobile

-          Kiểu kết nối / chọn http rồi nhập địa chỉ

          + Ðịa chỉ Proxy: 000.000.000.000.

          + Cổng   proxy: 9201 hoặc 8080

Sau khi cài xong bấm “Xong” (ở góc tay phải màn hình 2 lần) để lưu lại / chọn “Kích hoạt cài đặt sẵn” / Quay về màn hình chính tắt nguồn đi rồi bật lại. Truy cập bằng cách vào Menu/ Dich vụ/ Wap/ Trang chủMobell M590 – 2 SIM

Tạo thông tin profile

                                                                       

Danh mục chính > Dịch vụ mạng > Số liệu tài khoản > GPRS, cho profile nào còn trống, ví dụ GPRS 3 > sửa:

 

-    Tên tài khoản: Gmobile wap

 

-    APN: wap

 

-    Tên người dùng: wap

 

-    Mật khẩu: wap

 

-    Kiểu Auth: bình thường

                                                                       

Cấu hình WAP 

 

*Danh mục chính > Dịch vụ mạng > WAP > Cài đặt > Chọn SIM (chọn Sim Gmobile), ví dụ là SIM2                                                    

*Danh mục chính > Dịch vụ mạng > WAP > Cài đặt > Chỉnh cài đặt có sẵn:

- Chọn SIM2

- Chỉnh cài đặt có sẵn

+  Đổi tên cài đặt sẵn: Gmobile wap

+  Trang chủ: bất kỳ

+  Số liệu tài khoản: Gmobile wap

+  Kiểu kết nối: wap

 Địa chỉ IP: 010.016.070.199

 An ninh: bật

--->Nếu chọn kiểu kết nối là http:

Địa chỉ IP: 010.016.070.199 

Proxy 8080

+  Tên người dùng: wap

+  Mật khẩu: wap

+  Nhấn thoát để trở lại: Gmobile wap

+  Nhấn “Kích hoạt cài đặt sẵn”

Ấn thoát 3 lần sau đó thử duyệt web   


Mobell M230

Vào Menu / Dịch vụ / Tài khoản dữ liệu / GPRS / Sửa dòng đầu tiên:

- Tên tài khoản: B Internet

- APN: Internet

Bấm Lưu lại

Quay trở về mục Dịch vụ / WAP / Cài đặt / Chọn SIM (chọn SIM Gmobile) / Chọn tài khoản biên tập / SIM Gmobile / Tạo mới

- Tên tài khoản: Gmobile

- Trang chủ: http://google.com

- Tài khoản dữ liệu / GPRS / bấm OK / chọn B Internet

- Loại hình kết nối / http / sử dụng proxy: chọn “Không”

- Bấm “Xong” 2 lần / Lưu lại / chọn Kích hoạt tài khoản

 Q-Mobile M1, Q-Mobile M2

- Menu/ Dịch vụ/ Tài khoản dữ liệu/ GPRS/ Sửa một cấu hình bất kỳ trong máy.                    

- Tên: B Internet

- APN : internet.

- Bấm Xong, chọn Lưu.

- Quay lại Menu/ Dịch vụ/ wap/ Cài đặt/ Cài đặt trên SIM (chọn SIM 1 hoặc SIM 2)/ Chọn Sửa đổi cài đặt/ Chọn SIM cài đặt (SIM 1 hoặc SIM 2)/ chọn 1 cấu hình bất kỳ bấm Sửa

- Đổi tên: Gmobile

- Trang chủ: bỏ trống

- Tài khoản dữ liệu: Chọn GPRS/ chọn B Internet

- Kiểu kết nối: HTTP

- Sử dụng Proxy: Tắt (hoặc Không)

- Bấm Xong 2 lần chọn Lưu/ chọn Bật/ OK

- Kiểm tra bên trái chữ Gmobile có dấu tích đánh dấu là được. Nếu không có dấu thì bấm vào chữ Gmobile để đánh dấu lại.                           

- Cách truy cập: Menu/ Dịch vụ/ wap/ Nhập địa chỉ hoặc chọn địa chỉ để truy cập internet.

- Ví dụ: http://www.google.comQ-Mobile Q270, M320

Vào Menu / Dịch vụ / Tài khoản dữ liệu / GPRS.

        - Tên tài khoản: B Internet.

        - APN: Internet.

        - Tên nguời dùng: để trống.
- M
ật khẩu: để trống. 

Bấm Xong rồi Lưu lại.

Quay trở về mục Dịch vụ / WAP / Cài đặt / chọn Chỉnh cài đặt.

      - Ðổi tên cài đặt: B Internet.

      - Trang chủ: http://wap.vn

Tài khoản dữ liệu / GPRS / Chọn B Internet.

Bấm “Quay lại” 2 lần / chọn Kích hoạt tài khoản

 iPHONE

1. Cài dặt GPRS:

·         Iphone 2G

Setting >> General >> Network>>EDGE>>APN: internet

Chọn network ( Góc trên cùng bên trái)

·         Iphone 3G

Với máy I-phone3G thì cài dặt như sau: Setting >> generar >> cellular data >> EDGE >> APN: internet

Truy cập bằng cách vào: Safari (Biểu tuợng chiếc la bàn) >> nhập trang web cần truy cập.

                                                   

2. Thủ thuật khi sử dụng Iphone:

-          Ðể lắp sim: Có 1 cái “lỗ” trên máy Iphone, bạn phải dùng ghim chọc vào “lỗ” trên dó.

-          Khi máy bị treo: bấm và giữ phím tròn và phím nguồn dến khi xuất hiện quả táo.

-          Khi truy cập internet muốn nhìn rõ được màn hình chỉ cần quay ngang máy là màn hình sẽ hiện thị theo chiều rộng

-          Reset lại máy bằng cách bấm và giữ phím trên cùngBLACKBERRY

Vào Application/ Options (biểu tượng hình cờ lê)/Advanced options/TCP nhập thông số cần thiết:

-          APN: internet

-          Username for APN: bỏ trống

-          Password for APN: bỏ trống

-          Bấm quay lại. Máy hỏi lưu thông tin bấm Save

Lưu ý:

* Với các máy xách tay sau khi đã cài tham số APN xong, máy phải được cài đặt phần mềm Opera mini mới có thể truy cập được.

* Trường hợp thông số APN và hệ thống đầy đủ mà KH không truy cập được do Phần mềm Operamini lỗi.

Khách hàng nên cài lại Opera mini

-          Tại cửa hàng hoặc nơi mua máy

-          Vào trang : http://www.operamini.com/download/

             Lưu ý máy này không tải trang từ máy mà phải kết nối với máy tính.

Vào Opera Mini (biểu tượng hình chữ O) để truy cập internet.O2Z

Menu/ O2/ Setting/ Bearer Setting/ GPRS/ Chọn một cấu hình bất kỳ bấm Option chọn Edit

 

-          Account name: Gmobile

 

-          APN: internet

 

-          Username: để trống

 

-          Password: để trống

 

-          Auth. Type: Chọn Normal

Chọn Save lưu tất cả các cài đặt.

                                                                       

Trở về mục Menu/ O2/ Setting/Profile sửa một cấu hình bất kỳ chọn Edit

 

-          Name: Gtel

 

-          Homepage: http://m.Gmobile.vn

 

-          Bearer setting: chọn GPRS/ chọn Gtel

 

-          Conn. Type: HTTP

 

-          Proxy Address: 000.000.000.000

 

-          Proxy Port: 9201 hoặc 8080 đều được.

Chọn Save

Chọn Active. Bên cạnh chữ Gtel có dấu tròn tích mầu đen. Quay lại màn hình chính truy cập web bình thường


 

Danh muc > O2 > cài đặt > cài đặt sóng mang > GPRS > chọn 1 cấu hình bất kì > Sửa

                                                           

-          Tên tài khoản: Gmobile

 

-          APN: internet

 

-          Tên người dùng: để trống

 

-          Mật khẩu: trống

 

-          Loại Auth.: Chọn “Bình Thường”  

Chọn lưu tất cả các cài đặt.

                                                                       

Danh mục / O2/ Cài đặt /Cấu hình > sửa một cấu hình bất kỳ chọn sửa

 

-          Tên: Gtel

 

-          Trang chủ: http://m.Gmobile.vn

 

-          Cài đặt sóng mang: chọn GPRS/ chọn Gtel

 

-          Loại kết nối: HTTP

 

+  Địa chỉ Proxy: 000.000.000.000

 

+  Cổng Proxy: 9201 hoặc 8080 đều được.

Chọn lưu

Chọn kích hoạt. Bên cạnh chữ Gtel có dấu tròn tích mầu đen. Quay lại màn hình chính truy cập web bình thường