VN | EN

Hướng dẫn tự cài đặt MMS

Lưu ý: Trước khi cài đặt MMS, quý khách cần đảm bảo điện thoại của quý khách đã cài đặt và đang sử dụng GPRS của Gmobile.


Nokia 3110c

 

Buớc 1: Cài đặt  MMS

Vào Menu/Setting/Configuration/Personal configuration setting/bấm  “Option” (phím trên cùng bên trái)/Add new / chọn MMS

-          Account name: Gmobile MMS


 

-          Homepage:


 

-          Server address: http://mms


 

-          User name: <để trống>


 

-          Password: <để trống>


 

-          Use preferred access point: No


 

-          Access point setting:


+  Proxy: on (enable)


+  Proxy address: 10.16.70.199


+  Proxy Port: 8080


+  Data bearer: GPRS / Packet data.


+  Bearer setting:


·   Access point: mms


·   Authentication: normal.


·   User name: mms


·   Password: mms

Quay về Menu chính chọn Messages / Message Setting / Multimedia msgs / configuration setting:

-          Configuration: Gmobile MMS

-          Account:          Gmobile MMS

Cài đặt xong, quý khách vui lòng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt

Buớc 2: Khi nhận được cấu hình tự động  MMS

Khi quý khách đã nhận đuợc cấu hình tự động và truy cập GPRS bình thường :

Menu / Messages/ Message Settings/ Multimedia msgs/configuration settings:

-          Configuration: Gmobile MMS

-          Account:           Gmobile MMS

Cài đặt xong, quý khách vui lòng gửi 1 bản tin MMS đến số máy khác để kích hoạt

Chuyển sang buớc 3

Buớc 3 : Cách sử dụng  MMS

 

Menu/ Message/ Create message/ Multimedia msgs / nhập bản tin bấm Options / Insert chọn Hình ảnh hoặc âm thanh cần gửi … bấm phím “Send” rồi nhập số điện thoại cần gửi rồi gửi đi.

 


 


Nokia E63, E66

 

Menu / Setting (biểu tuợng hình cờ lê) / Connection / Access point : Sau khi mở mục Access point yêu cầu khách hàng bấm “Option” phía duới cùng bên tay trái chọn “New access point” / Use default setting:

-          Connection name: Gmobile MMS


 

-          Data Bearer: Packet Data


-          Access point name: mms


-          User name: mms


-          Promt password: yes


-          Password: mms


-          Authentication: Secure


-          Homepage: http://mms

Bấm Option / chọn Advanced settings, tìm đến dòng thứ 4 chọn

-          Proxy server address : 10.16.70.199                                  

-          Proxy  port number: 8080                                                  

Bấm  Back  quay về Menu chính / Messaging / Options / Settings / Multimedia message:

-          Image size: Large


-          MMS creation mode: Guided


-          Access point in use: Gmobile MMS


-          Multimedia retrieval: Always automatic


-          Allow anon. msgs: yes


-          Receive Adverts: yes


-          Receive report: no

Bấm Back trở lại màn hình và gửi MMS bằng cách vào Menu / Messaging / New massage / Multimedia Message.


 

Các dòng máy MP4

 

Menu / Sevice / Data Account / GPRS / chọn sửa Account ở dòng bất kỳ:

-          Account name: Gmobile MMS


-          APN: mms


-          User name: mms


-          Password: mms

Bấm “Done” để lưu tài khoản  Gmobile MMS

 

Quay trở về mục Message / MMS / MMS Setting / Server profile (chọn SIM nếu là máy 2 SIM) / chọn 1 profile bất kỳ / chọn Edit profile:

-          Rename profile: MMS


-          Homepage (MMSC Address): http://mms


-          Data Account/ GPRS/ chọn Gmobile MMS


-          Connection type: wap


-          User name: mms


-          Password: mms


-          Connection/ Connectionless:


+  IP address: 10.16.70.199

+  Security: Off

Bấm “Done” 2 lần chọn Active Profile,

 

Kiểm tra bên trái cấu hình MMS đã có dấu tích hình chữ V hoặc hình mũi tên chưa, nếu chưa có thì kích hoạt lại bằng cách: chọn vào MMS  rồi chọn Active profile.

 

Quay về Message / MMS / New message /viết nội dung tin rồi bấm Gửi: nhập số điện thoại