VN | EN

Quy định về quản lý thuê bao trả trước

 

Căn cứ vào điều 16 của Thông tư 04/2012/ TT-BTTTT do Bộ Thông tin truyền thông ban hành tháng 04/2012 về “Quy định quản lý thuê bao di động trả trước” thì các chủ thuê bao di động trả trước cần thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo qui định tại Thông tư này, cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin thuê bao mà mình đăng ký.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của chính cá nhân chủ thuê bao cũng như để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông, đề nghị tất cả các chủ thuê bao di động trả trước cần mang Chứng minh nhân dân tới các Điểm Đăng ký thông tin thuê bao của Gmobie để được hỗ trợ đăng ký thông tin thuê bao

  • Danh sách các Điểm Đăng ký thông tin thuê bao của Gmobie: Xem tại đây 
  • Quy định về Thủ tục đăng ký Thông tin thuê bao trả trước: Xem tại đây

 

Để kiểm tra thông tin cá nhân của thuê bao, khách hàng có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Nhắn tin với cú pháp “TT” gửi 1414

- Hoặc, bấm *1414# trên bàn phím điện thoại

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Gtel Mobile số 199 (từ số điện thoại Gmobile) hoặc 0199 888 0199 (từ số điện thoại khác) để được trợ giúp!