VN | EN

Thay đổi chủ sở hữu

Quý khách có thể chuyển hợp đồng của quý khách cho người khác bất cứ khi nào. Để chuyển đổi chủ sở hữu, quý khách vui lòng mang CMT (hộ chiếu) và phiếu đăng ký dịch vụ đến các đại lý ủy quyền của Gmobile.