VN | EN

Khôi phục mã PIN, PUK

 PIN là mã bảo vệ SIM, PUK là khóa để mở PIN. Nếu quý khách quên hoăc mất mã PIN, thẻ SIM của quý khách sẽ bị khóa sau 3 lần nhâp sai. Quý khách sẽ nhân được yêu cầu nhâp mã PUK để mở khóa. Quý khách nên cẩn thận với mã PUK vì SIM sẽ bị hủy sau 10 lần nhập sai PUK. Xin vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để mở khóa SIM.