VN | EN

Dịch vụ Gọi quốc tế


Dịch vụ Gọi quốc tế cho phép các thuê bao Gmobile gọi đi quốc tế theo những cách sau: Gọi thông thường (IDD), Gọi qua VoIP 171.
 
....................................................................................................................................................................
Cước phí
Gọi IDD

 xem chi tiết

Gọi qua VoIP 171  

 xem chi tiết

   

 

....................................................................................................................................................................
Cách quay số gọi quốc tế
1. Gọi IDD: 00 + Mã quốc gia + Mã Vùng + Số điện thoại cần gọi
Hoặc thay số 00 bằng "+" trước Mã quốc gia

2. Gọi qua VoIP 171: 171 + 00 + Mã quốc gia + Mã Vùng + Số điện thoại cần gọi....................................................................................................................................................................

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Cước phí tính theo từng giây kể từ giây thứ 6 của cuộc gọi.