VN | EN

Luôn kết nối

Dịch vụ Gọi lại tôi
Với dịch vụ "Gọi lại tôi", bạn có thể thông báo cho thuê bao bạn cần gọi hãy gọi lại cho bạn.
 
Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ
Dịch vụ "Thông báo cuộc gọi nhỡ" của Gmobile giúp bạn không bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào cho dù vì một lý do nào đó (tắt máy, hết pin, ngoài vùng phủ sóng,...) bạn đã không thể nhận được cuộc gọi này.
 
Dịch vụ Thông báo cho tôi / Từ chối thông báo cho tôi
Bạn đang cần gọi tới thuê bao Gmobile khác mà không liên lạc được vì thuê bao đó đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng? Với dịch vụ "Thông báo cho tôi" bạn sẽ có thể nhận được tin nhắn từ hệ thống thông báo thuê bao đã sẵn sàng "nói quên ngày tháng" với bạn ngay khi thuê bao đó xuất hiện trở lại trên mạng.
 
Dịch vụ Hộp thư thoại
Kích hoạt dịch vụ Hộp thư thoại, các cuộc gọi đến số máy của bạn sẽ được tự động chuyển tới hộp thư thoại của bạn trong trường hợp bạn không nghe máy hoặc ngoài vùng phủ sóng.