VN | EN

Dịch vụ Chờ - Giữ cuộc gọi

Dịch vụ cuộc gọi chờ là dịch vụ cho phép thuê bao vẫn có thể nhận được tín hiệu báo có cuộc gọi đến trong khi đang đàm thoại. Thuê bao có thể kết thúc cuộc gọi hiện hành để trả lời cuộc gọi mới, hoặc có thể tạm thời ngưng cuộc gọi hiện hành (nếu có dùng dịch vụ giữ cuộc gọi Call Hold) để chuyển sang nhận cuộc gọi mới.

* Để kích hoạt hoặc huỷ dịch vụ giữ/chờ cuộc gọi, khách hàng vào danh mục cài đặt trên điện thoại và kích hoạt / huỷ dịch vụ:

   Vào danh mục => chọn Cài đặt => chọn Cài đặt cuộc gọi => chọn Cuộc gọi chờ => chọn kích hoạt/ bật hoặc huỷ dịch vụ.