VN | EN

Dịch vụ Gọi lại tôi (Call Me Back)

#

Câu hỏi

Trả lời

1

Dịch vụ "Gọi lại tôi" là dịch vụ gì vậy?

Với dịch vụ “Gọi lại tôi”, quý khách có thể thông báo cho thuê bao mà quý khách cần gọi hãy gọi lại cho quý khách khi tài khoản của quý khách hết tiền Quý khách chỉ cần bấm *9119*Số ĐT cần gọi#  , thuê bao quý khách cần gọi sẽ nhận được tin nhắn “Vui long goi lai cho tôi ”. Quý khách cũng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thông báo của quý khách đã đến nơi. 

Dịch vụ được cài đặt mặc định và miễn phí sử dụng cho tất cả các thuê bao.

2

Làm thế nào để kích hoạt / hủy dịch vụ "Gọi lại tôi"?

1. Để tiếp tục nhận các yêu cầu “Gọi lại tôi” xin quý khách vui lòng bấm *9119*2#

2. Nếu quý khách không muốn nhận yêu cầu “Gọi lại tôi” xin quý khách vui lòng bấm *9119*1#

3. Để kiểm tra trạng thái dịch vụ xin quý khách vui lòng bấm *9119*3# 

3

Tôi có thể gửi bao nhiêu yêu cầu “Gọi lại tôi” 1 ngày?

Quý khách có thể gửi tới 10 yêu cầu “Gọi lại tôi” mỗi ngày, trong đó số lần gửi tối đa cho thuê bao ngoại mạng là 2 yêu cầu.