VN | EN

Cuộc gọi khẩn cấp

Giới thiệu dịch vụ 
Dịch vụ này cho phép bạn thực hiện cuộc gọi trong những trường hợp khẩn cấp.

Cách sử dụng 
Dịch vụ này được cài đặt mặc định cho tất cả các thuê bao Gmobile. Các thuê bao Gmobile có thể gọi tới các số khẩn cấp sau: 
• 113: Cảnh sát. 
• 114: Cứu hỏa. 
• 115: Cấp cứu y tế.

Cước phí 
Miễn phí kích hoạt dịch vụ. Miễn phí cuộc gọi tới các số khẩn cấp.