VN | EN

Thông báo cho tôi / Từ chối thông báo cho tôi

Giới thiệu dịch vụ 
Bạn đang cần gọi tới thuê bao Gmobile khác mà không thể liên lạc được vì thuê bao đó đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng? Với dịch vụ Thông báo cho tôi bạn sẽ có thể nhận được tin nhắn từ hệ thống thông báo thuê bao đã sẵn sàng “nói quên ngày tháng” với bạn ngay khi thuê bao đó xuất hiện trở lại trên mạng (bật máy, vào vùng phủ sóng).
Bạn cũng có thể từ chối thông báo về trạng thái của mình tới các thuê bao khác bằng cách bật tính năng Từ chối thông báo cho tôi.

Cách sử dụng
 

Để kích hoạt dịch vụ Thông báo cho tôi:
- Bấm *194*2# Gọi
- Hoặc gửi SMS: ON tới 194

Để hủy kích hoạt dịch vụ Thông báo cho tôi:
- Bấm *194*1# Gọi
- Hoặc gửi SMS: OFF tới 194

Để kiểm tra trạng thái dịch vụ Thông báo cho tôi
- Bấm *194*3# Gọi
- Hoặc gửi SMS: CHECK tới 194

Để bật tính năng Từ chối thông báo cho tôi (từ chối thông báo về trạng thái của tôi):
- Bấm *195*2# Gọi  
- Hoặc gửi SMS: ON tới 195

Để tắt tính năng Từ chối thông báo cho tôi:
- Bấm *195*1# phím gọi
- Hoặc gửi SMS: OFF tới 195

Để kiểm tra trạng thái tính năng Từ chối thông báo cho tôi:
- Bấm *195*3# Gọi
- Hoặc gửi SMS: CHECK tới 195

Cước phí
: Miễn phí.