VN | EN

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác khi có cuộc gọi đến máy của bạn.

Bạn có thể kích hoạt sử dụng dịch vụ này ngay trên máy điện thoại của mình. 

Có 4 trường hợp chuyển hướng:

1/ Chuyển hướng tất cả các cuộc gọi – chuyển tất cả các cuộc gọi tới một số máy định sẵn.

2/ Chuyển hướng khi máy bận – chuyển hoặc từ chối tất cả các cuộc gọi tới khi đang thực hiện một cuộc gọi khác.

3/ Chuyển hướng khi không liên lạc được – chuyển tất cả các cuộc gọi khi máy ở trạng thái tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng.

4/ Chuyển hướng khi không trả lời – chuyển tất cả các cuộc gọi sau khi máy điện thoại đổ chuông trong một thời gian xác định

Cách cài đặt

Cài đặt trên máy

Để kích hoạt hoặc huỷ dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi, khách hàng vào danh mục cài đặt trên điện thoại và kích hoạt/ huỷ dịch vụ:

Vào danh mục => chọn Cài đặt => chọn Cài đặt cuộc gọi => chọn Chuyển hướng cuộc gọi => chọn điều kiện chuyển hướng cuộc gọi.