VN | EN

Ra mắt hội đồng quản trị mới của Gtel Mobile

Nhằm đáp ứng các thủ tục cần thiết để triển khai công tác tái cơ cấu Tổng công ty GTEL, qua đó tạo hành lang pháp lý cho Gtel Mobile xúc tiến ký kết với nhà đầu tư theo đúng các qui định hiện hành, ngày 20/5/2019, Hội Đồng quản trị mới của Gtel Mobile đã ra mắt trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, Hội đồng Quản trị mới đã tái khẳng định cam kết triển khai kế hoạch tái cấu trúc Công ty, xây dựng Gtel Mobile trở thành doanh nghiệp mạnh, cung cấp các dịch vụ viễn thông chất lượng vượt trội, bảo mật cao trên cơ sở hạ tầng 4G, 5G hiện đại trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của thế giới.

Trong giai đoạn tiến hành thủ tục phê duyệt đề án tái cấu trúc theo qui định, Hội đồng Quản trị mới chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục điều hành Công ty Gtel Mobile hoạt động ổn định, chuẩn bị mọi nguồn lực luôn sẵn sàng để bắt tay vào triển khai xây dựng mạng mới ngay khi đề án tái cấu trúc được Chính phủ phê duyệt.