VN | EN

Đấu giá số siêu đẹp Gold và Platinum

Danh sách số siêu đẹp tại đây

1.   Quy định chung về đấu giá số đẹp hạng Gold và Platinum

- SIM nguyên kít đấu trực tiếp từ kho công ty Gmobile.

- Việc đấu giá được tổ chức thông qua hình thức gửi email.

- Khách hàng tham gia đấu giá nếu được báo là thành công thì chuyển tiền mua số vào 1 trong các tài khoản bên dưới trước khi gửi email đấu giá ( giữ lại Biên lai nộp tiền)

      ·     Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu.

·         Số tài khoản: 0491-00-0016128

·         Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Thăng Long

Hoặc:

·         Số tài khoản: 002 150 555 008

·         Ngân hàng: HSBC chi nhánh Hà Nội

2.Cách thức đấu giá

 - Khách hàng đấu giá số lẻ không cần đặt cọc và gửi giá tham gia đấu giá vào hòm thư “ sodep.gtel@gmail.com”. Mỗi khách hàng chỉ được gửi 1 email duy nhất để tham gia đấu giá.

 - Nội dung email đấu giá :

*    Họ tên người tham gia đấu giá :

*    Số ĐT liên hệ

*    Số TB cần mua

*    Phiên đấu giá :

3.  Lưu ý

- Nếu khách hàng tham gia đấu giá được báo là đấu giá thành công nhưng không thực hiện chuyển tiền mua số trong thời gian 24h kể từ thời điểm nhận được thông báo của Gmobile, khách hàng sẽ mất quyền mua số. Quyền mua số sẽ được chuyển sang cho khách hàng trả giá cao thứ 2.

- Trong trường hợp có nhiều hơn 1 khách hàng cùng đưa ra mức giá cao nhất,  Gmobile sẽ tiến hành đấu giá kín để xác định người được quyền mua số.

4. Khách hàng có thể tự đề xuất các lô số muốn mua thuộc đầu 0993 va 0994 bằng hình thức gửi email cho sodep.gtel@gmail.com

- Tiêu đề: Mua số

- Nội dung:

  • Lô số cần mua
  • Giá đề xuất
  • Điện thoại liên hệ